Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Slaapapneucentrum

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het Slaapapneucentrum. Hier leest u informatie over de werkwijze van het centrum.

Multidisciplinair team 

In het centrum werkt een multidisciplinair team van longartsen, KNO artsen, verpleegkundig specialisten, CPAP consulent , longfunctielaboranten, neurologen, tandartsen en internisten. U heeft in elk geval een afspraak met de longarts en zonodig ook met de KNO arts, de verpleegkundig specialist en/of de CPAP consulent. Deze bezoeken zijn op dezelfde dag, de woensdag.

Kwaliteit en patiëntvriendelijkheid 

In 2008 is het centrum gereorganiseerd volgens de landelijke richtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (www.cbo.nl). Het diagnostische en behandeltraject voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en patiëntvriendelijkheid. 
Dit heeft voor u als patiënt veel voordelen: de wacht- en doorlooptijd is kort; u spreekt de longarts, KNO arts, de verpleegkundig specialist en/of de CPAP consulent zo mogelijk op dezelfde dag. Het slaaponderzoek wordt thuis geregistreerd met apparatuur die speciaal bestemd is voor thuisgebruik. Deze apparatuur wordt aan het einde van de middag of het begin van de avond in het Slaapapneucentrum op uw lichaam bevestigd. 

Per jaar worden in het centrum 2500 slaaponderzoeken gedaan. Daarmee behoort het Slaapapneucentrum van Rijnstate tot één van de grote centra. Het Slaapapneucentrum heeft 4 sterren gescoord bij het waarderingsonderzoek van de Apneuvereniging.

Wanneer naar het Slaapapneucentrum 

U komt in aanmerking voor een verwijzing naar het Slaapapneucentrum wanneer bij u mogelijk sprake is van: 

  • Obstructief slaapapneusyndroom (ademstops tijdens de slaap)
  • Snurken
  • Centraal slaapapneusyndroom bij hartfalen
  • Spierziekte die slaapstoornissen veroorzaakt
  • Longziekte die slaapstoornissen veroorzaakt

Onderzoek 

Nadat uw huisarts of een andere specialist u heeft aangemeld via de longarts, ontvangt u binnen een week een brief met daarin: 

  1. Een afspraak binnen 2 weken voor een slaaponderzoek;
  2. Een vragenlijst over het slapen die u thuis invult en meeneemt naar het slaaponderzoek;
  3. Informatiefolders over slaapapneu/snurken, het slaapapneucentrum en over het slaaponderzoek;
  4. Een afspraak bij de longarts en eventueel bij de KNO-arts binnen 2 weken na het slaaponderzoek.

Het is mogelijk dat het slaaponderzoek niet compleet is door een technische of mechanische storing. De longarts beoordeelt dan of het slaaponderzoek opnieuw moet gebeuren. U krijgt dan nieuwe afspraken voor het slaaponderzoek en voor de longarts.

Afspraak bij de longarts 

De longarts bespreekt met u de uitslagen van de vragenlijst en het slaaponderzoek. Naar aanleiding van de uitslag en het gesprek met u, zal de longarts eventueel nog aanvullend onderzoek afspreken. Daarna neemt de arts alle behandelingsmogelijkheden met u door. 

Indien er bij u sprake is van een slaapapneusyndroom of alleen snurken, kunt u meestal dezelfde dag nog naar de KNO arts. Als u een slaapapneusyndroom heeft, krijgt u 2 weken later een afspraak bij de verpleegkundig specialist OSAS voor verdere uitleg en begeleiding. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Verpleegkundig Specialist OSAS’.

Behandeling 

Als u behandeld moet worden met een slaapapneumasker heeft u dezelfde middag ook een afspraak met de CPAP consulent. U krijgt de apparatuur dan dezelfde dag mee naar huis. In de proefperiode wordt u begeleid door de verpleegkundig specialist. 

Wanneer u behandeld wilt worden met een snurkbeugel (MRA) kunt u een afspraak maken bij onze gespecialiseerde tandarts (Arnhem Dental). De wachttijd voor deze behandeling is 1 tot 2 weken. Meer informatie over de behandelingen vindt u in de bijgesloten folder ‘Snurken en slaapapneu’.

Als u vragen heeft over uw slaapapneusyndroom, kunt u terecht bij uw longarts en uw verpleegkundig specialist.

Overige afspraken 

Eventuele gesprekken met de neuroloog, internist/vasculair geneeskundige, diëtiste, tandarts, cardioloog of kaakchirurg vinden plaats na doorverwijzing door de longarts op een ander tijdstip.

Contactgegevens 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u bellen met het Slaapapneucentrum, telefoon 088 - 005 77 90. 

Het Slaapapneucentrum is gevestigd in Rijnstate Elst
Stationsplein 2
6662 NC Elst

Zie ook www.rijnstate.nl/slaapcentrum.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: