Slaapapneu
Slaapapneu gesprek arts patient slaapmasker

Rijnstate Slaapcentrum

Als u slaapproblemen heeft, kan uw huisarts u doorverwijzen naar het specialistisch Slaapcentrum van Rijnstate in Elst. Bij ons kunt u binnen twee weken terecht voor informatie, nader onderzoek, behandeling, begeleiding en nazorg. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak.

Slaaponderzoek

Oorzaken van uw slaapproblemen

Snurken en/of slaapapneu kunnen de oorzaak zijn van uw slaapproblemen. Snurken lijkt onschuldig, maar als dit gepaard gaat met ademstops kan dat een teken zijn van slaapapneu. Een apneu is een ademstilstand van tien seconden of meer tijdens de slaap. Als er sprake is van meer dan vijf apneus per uur, met daarbij klachten, spreek je van een Obstructief SlaapApneu (OSA). Om te weten te komen of u slaapapneu heeft, vindt er een slaaponderzoek plaats. Met dit onderzoek registreren wij uw slaapgedrag.

Diverse specialisten werken samen

In het Slaapcentrum werken verschillende specialisten samen om u de beste zorg te bieden. Een longarts, KNO-arts, neuroloog, internist/vasculair geneeskundige, gespecialiseerd tandarts, verpleegkundig specialist en OSA-verpleegkundige worden als het nodig is geraadpleegd. Ook kunnen we u doorverwijzen naar de cardioloog, psychiater, fysiotherapeut, diëtist of kaakchirurg.

Erkend slaapcentrum

Het Slaapcentrum is erkend door de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL). Dit houdt in dat we voldoen aan de belangrijkste criteria die de SVNL volgens de Europese richtlijn van de European Respiratory Society heeft opgesteld. Voor slaapapneu voldoen we aan de hoogste kwaliteitseisen, zoals gesteld in de nationale CBO-richtlijn 2019. Jaarlijks vinden er ongeveer 2500 slaaponderzoeken plaats.

Vooraf vult u een digitale vragenlijst in. Als er (mogelijk) sprake is van een andere slaapstoornis dan een slaapapneu, zien uw afspraken er anders uit. Het kan dan gebeuren dat u meerdere specialisten ziet. Ook zullen zij misschien uitgebreidere onderzoeken voorstellen.

U kunt het Slaapcentrum bereiken via telefoonnummer 088 - 005 7790.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: