Sigmoïdscopie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor het onderzoek

Hoe bereidt u zich voor?

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, hoort u van uw behandelend arts of u hiermee tijdelijk moet stoppen of niet. Dat is omdat er een verhoogde kans op een bloeding kan ontstaan. Ascal (acetylsalicylzuur) is het enige antistollingsmedicijn waarmee u niet hoeft te stoppen.

Gebruikt u ijzerpreparaten? Dan moet u hier 7 dagen voor het onderzoek mee stoppen.

Als u onverwacht niet kunt komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U meldt zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie, route 18. Voor het onderzoek krijgt u een klysma (middel voor darmspoeling). Dit is nodig om het laatste deel van de darm zo schoon mogelijk te krijgen. Door het klysma krijgt u aandrang voor ontlasting. De verpleegkundige die u het klysma geeft, vertelt u waar de toiletten zijn en waar u kunt wachten tot het onderzoek begint. Een verpleegkundige haalt u op in de wachtruimte en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. U kleedt zich van onderen uit. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen op uw linkerzij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, geassisteerd door twee verpleegkundigen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: