Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Sigmoïdscopie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een sigmoïdscopie ondergaat. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Wat is een sigmoïdscopie?

Een sigmoïdscopie is een onderzoek van het laatste gedeelte van de dikke darm. Dat gedeelte noemen we de  sigmoïd. Tijdens dit onderzoek brengt de scopist een buigzame slang (de endoscoop) via de anus in de dikke darm. Aan het einde van de endoscoop zit een camera. Zo kan de scopist het slijmvlies van het sigmoïd bekijken. 

Hoe bereidt u zich voor?

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, hoort u van uw behandelend arts wat u hiermee moet doen. Het is mogelijk dat u deze medicijnen tijdelijk niet mag gebruiken, omdat er een verhoogde kans op een bloeding kan ontstaan. Ascal (acetylsalicylzuur) is het enige antistollingsmedicijn waarmee u niet hoeft te stoppen. Als u onverwacht niet kunt komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U meldt zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie, route 18. Voor het onderzoek krijgt u een klysma. Dit is nodig om het laatste deel van de darm zo schoon mogelijk te krijgen. Door het klysma krijgt u aandrang voor ontlasting. De verpleegkundige die u het klysma geeft, vertelt u waar de toiletten zijn en waar u kunt wachten tot het onderzoek begint. Een verpleegkundige haalt u op in de wachtruimte en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. U wordt verzocht u van onderen uit te kleden. Daarna kunt u op de onderzoektafel gaan liggen op uw linkerzijde. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, geassisteerd door twee verpleegkundigen.

Hoe verloopt het onderzoek?

De scopist smeert uw anus en de slang in met een verdovend glijmiddel. Daarna schuift hij of zij de slang via uw anus voorzichtig in de darm. Dit kan soms een drukkend en krampend gevoel geven. Via de slang wordt er wat lucht in de dikke darm geblazen om deze te ontplooien. Zo kan de scopist het slijmvlies van de darm beter bekijken. Het onderzoek zelf duurt ongeveer tien minuten. 

Eventuele afwijkingen die de scopist kan zien, zijn: zweertjes, ontstekingen, bloedingen, vernauwingen, poliepen en gezwellen. Als dat nodig is haalt de scopist tijdens het onderzoek kleine stukjes weefsel (biopten) weg om te onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Een enkele keer ontstaat hierna wat bloedverlies bij de ontlasting. Dit houdt vanzelf op. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. In totaal duren dit onderzoek en de voorbereiding ongeveer twintig minuten. 

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek kunt u nog last hebben van darmkrampen en lucht in uw darmen. We raden u aan om na het onderzoek nog even gebruik te maken van het toilet, voordat u naar huis gaat. U kunt met het openbaar vervoer naar huis maar u mag ook zelf rijden. De scopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag sturen wij ook naar uw huisarts.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Voordat u naar huis gaat krijgt u de uitslag mee op papier. Hier kunt u de uitslag en het verdere beleid in lezen. Als er biopten genomen zijn, krijgt u de uitslag hiervan bij uw volgende bezoek aan de polikliniek, telefonisch of per post via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. 

Risico's en complicaties

Een sigmoïdscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Complicaties komen zelden voor. De belangrijkste complicatie die genoemd kan worden is een perforatie. De kans hierop is groter als de darmwand ernstig is ontstoken of als er slijtage in de vorm van divertikels (uitstulpingen) is. Als er sprake is van een perforatie, kunnen we dit in de meeste gevallen direct behandelen. In een enkel geval is een operatie noodzakelijk. Neem contact op met de afdeling Endoscopie of de Spoedeisende Hulp als u steeds meer buikpijn of last van bloedverlies krijgt na het onderzoek.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, bespreek deze dan voor het onderzoek met uw arts of uw verpleegkundige. U kunt voor dringende vragen ook bellen met de afdeling Endoscopie. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: