Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Shunt-meting

In overleg met uw arts heeft u besloten om een longfunctieonderzoek te laten doen. Bij dit longfunctieonderzoek, de shunt-meting, bepalen we of uw longen genoeg zuurstof opnemen.

Voorbereiding thuis 

  • Gebruik uw medicijnen gewoon door.
  • U hoeft niet nuchter te blijven voor dit onderzoek.
  • Het is verstandig de laatste 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of andere zware lichamelijke inspanning te verrichten.

Melden 

U kunt zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil van de afdeling Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs en Rijnstatekaart mee!

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek zit u op een stoel en ademt u door een masker ongeveer twintig minuten 100% zuurstof in. 

De longfunctieanalist neemt na twintig minuten bloed af uit uw polsslagader. Deze handeling is vergelijkbaar met een normale bloedafname. Een verschil is dat het wondje iets langer moet worden dichtgedrukt. De longfunctieanalist legt hiervoor een drukverband bij u aan.

Duur van het onderzoek 

De duur van het onderzoek is ongeveer 45 tot 60 minuten.

Eventuele problemen tijdens en vlak na het onderzoek 

Bloedafname via de pols is over het algemeen een veilige ingreep, waarbij zelden problemen voorkomen (complicaties). De meest voorkomende complicaties zijn: 

  • Op en rond de injectieplaats kan een blauwe plek ontstaan, die na verloop van tijd wegtrekt.
  • Het geïnjecteerde gebied kan wat gevoelig en dik aanvoelen.
  • Er is een kleine kans dat u onwel wordt als gevolg van de prik.

De uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer. 

Telefoonnummer 

Polikliniek Longgeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7790

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: