Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Sedatie op de polikliniek Bijzondere Tandheelkunde of MKA

Binnenkort krijgt u een behandeling op de polikliniek Bijzondere Tandheelkunde of de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in Rijnstate Arnhem. Voor deze behandeling is ‘een roesje’ (sedatie) nodig. Hier leest u over sedatie, waarom dit nodig is en waar u rekening mee moet houden.

Wat is sedatie? 

Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn. Dit gebeurt door het geven van medicijnen (een slaapmiddel en een pijnstiller) via een infuusnaald in een bloedvat van uw hand of arm. De sedatie wordt uitgevoerd door de sedatiepraktijkspecialist (SPS), die onder de verantwoordelijkheid staat van een anesthesioloog. 

Waarom krijgt u sedatie? 

Sedatie vermindert angst en verlaagt uw bewustzijn. Door de sedatie kunt u zich beter ontspannen en wordt u vaak slaperig. Soms wordt er ook pijnstilling gegeven, waardoor u minder pijn voelt. 

Voorbereiding 

Tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek heeft u een voorbereidend gesprek met uw arts. U krijgt informatie over de behandeling en komt op de wachtlijst te staan. Ook bespreekt u de gezondheidsvragenlijst die u voor de afspraak hebt ingevuld. Zodra u aan de beurt bent en wij uw afspraak hebben ingepland, krijgt u voorafgaand aan de behandeling een telefonische afspraak met de sedatiepraktijkspecialist. Heeft u vragen over de sedatie, dan kunt u deze tijdens dit gesprek stellen. Mocht uw gezondheid veranderd zijn tussen het invullen van de gezondheidsvragenlijst en de behandeling, laat het ons dan weten! 

Screening op BRMO 

Voor de ingreep wordt u op BRMO gescreend. BRMO is de afkorting voor bijzonder resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica noemen we BMRO. De bekendste BRMO zijn: 

 • MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus)
 • VRE (Vancomycine Resistente Enterokok)
 • ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)

Screening op BRMO betekent dat wij onderzoeken of u drager bent van een BRMO. Ook als u gezond bent, kunt u een BRMO bij u dragen. Meestal heeft u dan geen verschijnselen of klachten. Als u minder weerstand heeft, kunt u wel een infectie krijgen. Ook kunt u anderen besmetten. Daarom is het belangrijk om te weten of u drager bent. Zo voorkomen we bovendien dat u onnodig in afzondering wordt opgenomen. En kunnen we bij een infectie de juiste behandeling bieden. 

Wanneer heeft u meer kans op BRMO? 

De kans dat u een BRMO bij u draagt, is groter als u: 

 • in de afgelopen twee maanden opgenomen bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • vanwege uw beroep in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een BRMO;
 • in contact komt met een drager van een BRMO.

We vragen hiernaar bij uw opname of behandeling op de polikliniek. Op basis van uw antwoorden en het onderzoek naar BRMO bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 

Hoe doen we onderzoek naar BRMO? 

We onderzoeken het liefst voor uw opname of behandeling of u drager bent van een BRMO. Soms wordt na de behandeling alsnog gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Dit doen we door met wattenstaafjes enkele uitstrijkjes te maken van uw neus, keel, rectum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden onderzocht in het laboratorium. Na ongeveer drie werkdagen is de uitslag bekend.

Nuchter zijn 

De sedatie kan alleen doorgaan als u nuchter bent. Dat betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken: 

 • U mag een lichte maaltijd eten tot zes uur voor de behandeling, bijvoorbeeld een beschuitje en een kop thee. De laatste zes uur voor de behandeling mag u niets meer eten;
 • U mag alleen water of thee zonder suiker en zonder melk drinken tot twee uur voor de behandeling. De laatste twee uur voor de behandeling mag u niets meer drinken. 

Medicijnen 

De medicijnen die u thuis gebruikt mag u innemen met een klein slokje water, tenzij dit anders met u is afgesproken. 

Sieraden, piercings en make-up 

Tijdens de behandeling mag u in verband met uw veiligheid geen sieraden of piercings dragen. U kunt het beste uw sieraden thuis al af doen en ze niet meenemen naar het ziekenhuis. Voor de behandeling mag u geen make-up, nagellak en bodylotion gebruiken, in verband met de controles tijdens de behandeling. Ook mag u geen contactlenzen of bril dragen. Heeft u een gehoorapparaat, dan kunt u deze in laten. 

De behandeling 

U krijgt van uw behandelend arts informatie over het onderzoek of de behandeling. Op de behandelkamer komt u op een behandelstoel te liggen. U krijgt:

 • plakkers op uw borst voor de hartbewaking;
 • een bloeddrukband om uw arm;
 • een knijper op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten;
 • een zuurstofslangetje in uw neus;
 • een infuusnaaldje ingebracht voor de medicijnen.

De sedatiepraktijkspecialist controleert uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte. Nadat u ‘het roesje’ heeft gekregen, geeft de arts u ook een plaatselijke verdoving en begint de behandeling. 

Na de behandeling 

Als uw arts klaar is met de behandeling, krijgt u geen medicijnen meer via het infuus. U wordt naar de uitslaapkamer gebracht en u wordt al snel weer wakker. Zodra u goed wakker bent, mag u wat drinken en eten, tenzij anders is afgesproken. Het kan zijn dat u voorschriften over voeding en medicijnen krijgt. Bent u helemaal wakker, dan mag u de uitslaapkamer weer verlaten. Als het nodig is, krijgt u een vervolgafspraak mee. 

Aandachtspunten 

Door de sedatie is uw reactie- en inschattingsvermogen verminderd. Daarom geldt voor de eerste 24 uur na de behandeling dat: 

 • u niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer;
 • de avond en nacht na de sedatie er iemand bij u in huis is;
 • u geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
 • u geen gevaarlijke machines bedient;
 • en u geen alcohol drinkt.

Complicaties en risico’s 

Aan alle medische ingrepen zitten risico’s. Welke risico’s dat zijn en hoe groot deze risico’s zijn hangt onder andere af van de behandeling en van uw algemene conditie.

Sedatie is zeer veilig en er treden maar zelden complicaties op. Tijdens het gesprek met de sedatiepraktijkspecialist vertelt deze aan u wat eventueel de te verwachten complicaties zijn.

Tot slot 

Heeft u nog vragen over de sedatie, neemt u dan voor het onderzoek contact op met uw sedatiepraktijkspecialist via sedatieteam@rijnstate.nl.

Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Bijzondere Tandheelkunde of MKA.

Telefoonnummers 

Polikliniek Bijzondere Tandheelkunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7711.
Polikliniek MKA Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7760.

Als u in de eerste 24 uur na de poliklinische operatie ernstige klachten heeft, kunt u buiten kantoortijden de Spoedeisende Hulp bellen: 088 - 005 6680.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: