Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Sedatie op de afdeling Cardiologie

Binnenkort komt u naar de Eerste Hart Hulp van Rijnstate voor een onderzoek of behandeling waarvoor sedatie nodig is. Dit betekent dat u tijdens de behandeling kort in slaap wordt gebracht. Hier vindt u meer informatie over sedatie en leest u wat u kunt verwachten.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn. Dit gebeurt door het geven van een slaapmiddel via een infuusnaald in een bloedvat van uw hand of arm. De sedatie wordt uitgevoerd door de cardioloog of hiertoe bevoegde arts-assistenten.

Waarom krijgt u sedatie?

Sedatie maakt onaangename behandelingen of onderzoeken mogelijk. Het vermindert angst en verlaagt het bewustzijn. U kunt zich beter ontspannen en u wordt slaperig. Door sedatie ervaart u de behandeling of het onderzoek als draaglijk en krijgt u er niets van mee.

Hoe bereidt u zich voor?

U heeft uitleg gekregen van de cardioloog over het onderzoek of de behandeling waarvoor u sedatie gaat krijgen. De sedatie kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Dit betekent dat u, als de behandeling of het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken.

Als de behandeling of het onderzoek in de middag plaatsvindt, mag u vanaf zes uur voor de afgesproken tijd niet meer eten of drinken. Het is wel toegestaan om uw medicijnen in te nemen met een slokje water op de tijdstippen die u gewend bent. Nuchter blijven voorkomt dat maaginhoud via de slokdarm naar uw luchtpijp gaat en dan in uw longen terechtkomt.

Hoe verloopt de behandeling of het onderzoek?

Van de cardioloog krijgt u informatie over het onderzoek of de behandeling. Voor de sedatie komt u op een bed te liggen. Uw bovenkleding mag u uittrekken, uw onderkleding mag gewoon aan blijven. Uw gebit mag u ook inhouden als deze goed vastzit.

Laat waardevolle spullen thuis. Neem wel uw Rijnstatekaart en uw medicatie en/of een medicatielijst mee. Er komen plakker op uw borst om uw hartslag en bloeddruk te meten. Met een knijper op uw vinger meten we het zuurstofgehalte in uw vloed. Als dat nodig is, krijgt u een zuurstofslangetje in uw neus. Voor de medicijnen krijgt u een infuus.

Tijdens het onderzoek of de behandeling houden we uw bloeddruk, hartslag, ademhaling en zuurstofgehalte in de gaten. Dit doen we totdat u weer goed wakker bent.

Wat gebeurt er na de behandeling of het onderzoek?

Als u goed wakker bent, mag u na twee uur weer eten en drinken. Pas als u zich goed voelt, alle controles goed zijn en de cardioloog het goed vindt, mag u naar huis. U krijgt een vervolgafspraak bij uw cardioloog op de polikliniek Cardiologie.

Waar moet u op letten na de behandeling of het onderzoek?

Door de sedatie is uw reactie- en inschattingsvermogen verminderd. Daarom gelden voor de eerste 24 uur na het onderzoek of de behandeling de volgende regels:

  • Als u naar huis gaat moet u begeleid worden door een volwassene.
  • U mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Vooraf vervoer regelen is noodzakelijk.
  • Neem geen belangrijke beslissingen en onderteken geen belangrijke documenten.
  • Bedien geen gevaarlijke machines.
  • Drink geen alcohol.

Welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen?

Sedatie is heel veilig en er treden bijna nooit complicaties op. Toch kennen alle medische ingrepen risico’s. Welke risico’s dat zijn en hoe groot deze risico’s zijn, verschilt. Dit hangt onder andere af van het onderzoek of de behandeling en van uw algemene conditie. Uw cardioloog informeert u hier verder over. Laat het uw arts weten als er bijzonderheden waren bij een eerdere behandeling met sedatie. Denk bijvoorbeeld aan een allergie voor medicatie of andere factoren waardoor de sedatie lastig ging.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: