Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Sedatie met propofol

Binnenkort komt u naar Rijnstate Arnhem voor een onderzoek of behandeling waarvoor sedatie met propofol (‘een roesje’) nodig is. Hier leest u informatie over sedatie, waarom dit nodig is en waar u rekening mee moet houden.

Wat is sedatie? 

Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn. Dit gebeurt door het geven van medicijnen (slaapmiddel en een pijnstiller) via een infuusnaald in een bloedvat van uw hand of arm. De sedatie wordt uitgevoerd door de sedatiepraktijkspecialist (SPS), die onder de verantwoordelijkheid staat van de anesthesioloog.

Waarom krijgt u sedatie? 

Sedatie wordt gegeven om behandelingen/onderzoeken die onaangenaam zijn, mogelijk te maken. Sedatie vermindert angst en verlaagt het bewustzijn. Door de sedatie kunt u zich beter ontspannen en wordt u vaak slaperig. Soms wordt er ook pijnstilling gegeven, waardoor u minder pijn zult voelen. 

Voorbereiding 

Enige tijd voor het onderzoek heeft u een voorbereidend gesprek met uw behandelend arts of verpleegkundige. Tijdens dat gesprek krijgt u informatie over het onderzoek of de behandeling. Voorafgaand aan het onderzoek ziet u de sedatiepraktijkspecialist. Hier kunt u met vragen terecht. Mochten er veranderingen zijn opgetreden in uw gezondheid tussen het invullen van de screeningslijst en de behandeling, laat het ons dan weten! 

Nuchter zijn 

De sedatie kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Dat betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. Er geldt het volgende:

 • U mag een lichte maaltijd eten tot zes uur voor de behandeling of het onderzoek;
 • U mag water of thee zonder suiker en zonder melk drinken tot twee uur voor de behandeling of het onderzoek.

 LET OP: 

Soms gelden er andere regels voor het nuchter zijn bij uw behandeling of onderzoek! Als dat bij u het geval is, informeert u arts hierover. U ontvangt dan aparte informatie over het betreffende onderzoek.

Medicijnen 

De medicijnen die u thuis gebruikt mag u innemen met een klein slokje water, tenzij dit anders met u is afgesproken.

Sieraden, piercings en make-up 

Tijdens de behandeling mag u in verband met uw veiligheid geen sieraden of piercings dragen. Wilt u thuis al uw sieraden af doen? U kunt het beste uw sieraden thuis laten. Voor de behandeling mag u geen make-up, nagellak en bodylotion gebruiken, in verband met de controles tijdens de behandeling. Ook mag u geen contactlenzen of bril dragen tijdens de behandeling. Heeft u een gehoorapparaat, dan kunt u deze in laten.

Het onderzoek of de behandeling 

U krijgt van uw behandelend arts informatie over het onderzoek of de behandeling. Op de behandelkamer komt u op een speciaal bed te liggen. U krijgt:

 • plakkers op uw borst voor de hartbewaking;
 • een bloeddrukband om uw arm;
 • een knijper op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten;
 • een zuurstofslangetje in uw neus;
 • een infuusnaaldje ingebracht voor de medicijnen.

 De sedatiepraktijkspecialist controleert uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte. 

Na het onderzoek of de behandeling 

Als de arts klaar is met de behandeling of het onderzoek, krijgt u geen medicijnen meer via het infuus. U wordt naar de uitslaapkamer gebracht en u wordt al snel weer wakker. Zodra u goed wakker bent, mag u wat drinken en eten, tenzij anders is afgesproken. Het kan zijn dat u voorschriften over voeding en medicijnen krijgt. U ontvangt in elk geval een vervolgafspraak. Als u helemaal wakker bent, mag u de uitslaapkamer weer verlaten. 

Aandachtspunten 

Door de sedatie is uw reactie- en inschattingsvermogen verminderd. Daarom geldt voor de eerste 24 uur na het onderzoek of de behandeling dat: 

 • u niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer. Regelt u dus van tevoren vervoer naar huis;
 • de avond en nacht na de sedatie (als dit mogelijk is) iemand op u kan letten;
 • u geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
 • u geen gevaarlijke machines bedient;
 • en u geen alcohol drinkt.

Complicaties en risico’s  

Aan alle medische ingrepen zitten risico’s. Welke risico’s dat zijn en hoe groot deze risico’s zijn hangt onder andere af van het onderzoek of de behandeling en van uw algemene conditie. 

Sedatie is zeer veilig en er treden maar zelden complicaties op. Tijdens het gesprek met de sedatiepraktijkspecialist vertelt deze aan u wat eventueel de te verwachten complicaties zijn. 

Tot slot 

Heeft u nog vragen over de sedatie? Neem dan vóór het onderzoek contact op met uw sedatiepraktijkspecialist via de Polikliniek Preoperatieve Screening, telefoonnummer 088 - 005 6172.

Heeft u vragen over de behandeling of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: