Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Sedatie met Propofol bij een onderzoek of behandeling

Uw kind ondergaat binnenkort een onderzoek of behandeling waarbij uw kind het sedatiemiddel Propofol krijgt toegediend. Hier leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is sedatie? 

Sedatie betekent dat uw kind medicijnen krijgt, waardoor het bewustzijn wordt verlaagd. Dit gebeurt met het toedienen van slaapmedicatie of rustgevende medicijnen (sedativa), vaak in combinatie met een pijnstillend middel (remifentanyl). Sedatie is iets anders dan narcose. Het verschil is dat uw kind bij sedatie nog wekbaar blijft (bijvoorbeeld op een pijnprikkel) en hij/zij niet beademd hoeft te worden.

Wanneer krijgt uw kind sedatie? 

Sedatie wordt gegeven bij uiteenlopende onderzoeken en behandelingen, bijvoorbeeld bij röntgenonderzoeken, maag- en darmonderzoeken. Het zorgt ervoor dat uw kind de behandeling niet bewust meemaakt. Uw kind wordt slaperig en suf en het onderzoek of de behandeling wordt daardoor ook gemakkelijker uit te voeren. In principe weet uw kind na afloop niet wat er is gebeurd tijdens de sedatie.

Voorbereiding 

De werkdag voor de opname krijgt u ‘s middags telefonisch bericht over de opname (tijd). Voor de sedatie moet uw kind nuchter zijn (mag geen eten en drinken vooraf). Voor verdere voorbereiding en het nuchterbeleid dat voor uw kind van toepassing is verwijzen wij u naar de folder over het betreffende onderzoek.

Dag van het onderzoek 

Zorg dat uw kind vandaag niet alleen is, maar in bijzijn van een ouder/verzorger. Uw kind krijgt op de afdeling een infuus (in de hand/arm). Er wordt plaatselijke verdoving gegeven voor het inbrengen van het infuus. Uw kind krijgt op de afdeling stickers op de borst voor registratie van onder andere de hartslag.

Wat gebeurt er op de onderzoekskamer tijdens de sedatie? 

  • De bewakingsapparatuur wordt aangesloten.
  • De bloeddruk wordt gemeten. 
  • Uw kind krijgt een slangetje onder de neus voor meting van de ademhaling en het toedienen van extra zuurstof. 
  • Uw kind krijgt een klemmetje op zijn/haar vinger voor controle van het zuurstofpercentage in het bloed. 
  • Uw kind krijgt het slaapmiddel via een infuus.

U mag aanwezig blijven totdat uw kind slaapt. Tijdens het onderzoek kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Zodra het onderzoek klaar is, wordt u direct weer opgehaald.

Na het onderzoek 

Na het onderzoek of de behandeling brengen we u en uw kind weer naar de afdeling. Uw kind blijft hier onder controle tot hij/zij goed wakker is. Indien goed wakker, mag hij/zij starten met eten en drinken. Daarna mag het infuus verwijderd worden. U hoort meteen hoe het onderzoek of behandeling is gegaan of u krijgt een afspraak op de polikliniek voor de uitslag.

Risico’s 

Het grootste risico van sedatie is dat het kind te diep in slaap komt en daardoor niet goed doorademt. Om deze reden wordt ook zoveel bewakingsapparatuur aangesloten en wordt uw kind continu geobserveerd door een arts gespecialiseerd in sedatie bij kinderen en een speciaal opgeleide kinderverpleegkundige. Eventuele complicaties kunnen zo direct geconstateerd en behandeld worden.

Voorlichting 

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis beleeft uw kind veel in korte tijd. Dit kan spannend of bedreigend zijn. Daarom is het van belang hem/haar goed voor te bereiden op wat hem te wachten staat. Vertel op eenvoudige wijze wat er gaat gebeuren en waarom. Wat u aan uw kind vertelt, hangt af van de leeftijd. In Rijnstate kan uw kind (al enkele dagen voor het onderzoek) door één van de medisch pedagogisch zorgverleners voorbereid worden op het onderzoek. Dit is een goede aanvulling op de voorbereiding die u thuis al kunt geven. Bij belangstelling voor voorlichting door een medisch pedagogisch zorgverlener, dan kunt u een afspraak maken met de medisch pedagogisch zorgverlener. Op de dag van het onderzoek is er (beperkt) tijd om nog (aanvullende) voorlichting te geven.

Telefoonnummers 

Heeft u vragen over deze informatie, dan kunt u terecht bij:

  • De kinderarts van uw kind via de kinderpoli: 088 - 005 7782
  • Dagbehandeling Kinderen en Jongeren : 088 - 005 6953 (bereikbaar van 7.15 tot 15.30 uur)
  • Medisch pedagogisch zorgverlener : 088 - 005 8919 (u wordt doorverbonden)
  • Medewerkers van de afdeling Endoscopie: 088 - 005 6800
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: