Sedatie bij kinderen
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Lachgas

Uw kind krijgt via een kapje over de mond en neus een mengsel van lachgas en zuurstof toegediend. Lachgas heeft een geruststellende en kalmerende  (sederende) werking. Uw kind voelt zich meer ontspannen, is minder bang en voelt minder pijn. 

Lachgas is een onschuldig middel om angst tijdens medische ingrepen te voorkomen.  Het werkt binnen een paar minuten en is ook weer na enkele minuten uitgewerkt.  Het is een veilige methode, waarbij uw kind steeds bij  bewustzijn blijft.

Bij echt pijnlijke ingrepen combineren we lachgas met lokale pijnbestrijding in de vorm van een verdovende huidzalf. Dit is een zalf die de huid verdooft, waardoor een kind minder van de ingreep voelt.

Behandeling

De sedatie gebeurt op de afdeling Kinderen en Jongeren en de dagbehandeling Kinderen en Jongeren. Een verpleegkundige, die geschoold is in het geven van lachgas, geeft de sedatie.

Vlak voor de sedatie bespreken we met u nog kort:

 • de gezondheid van uw kind;
 • het medicijngebruik;
 • de uit te voeren behandeling;
 • de te verwachten effecten van de lachgassedatie;
 • de praktische gang van zaken. 

Naar aanleiding hiervan geeft de arts toestemming voor de toediening van lachgas.

Hoe bereidt u uw kind voor? 

De voorbereiding van uw kind op de sedatie is belangrijk. Een goede voorbereiding thuis maakt dat uw kind weet wat hem/haar te wachten staat. Uw kind houdt daardoor een gevoel van controle, waardoor de behandeling/onderzoeken minder spannend zijn. Wilt u meer informatie over het voorbereiden thuis of een  voorbereiding in het ziekenhuis door de Medisch Pedagogisch Zorgverlener (MPZ)? Neem dan contact op via telefoonnummer 088 – 005 8919. U wordt dan doorverbonden met de MPZ.

Nuchter 

Voor sedatie met lachgas hoeft uw kind niet lang nuchter te zijn. De verpleegkundige spreekt een dag voor het onderzoek met u af tot wanneer uw kind wat mag eten en drinken.

Wat vertelt u uw kind? 

U vertelt uw kind dat: 

 • u tijdens het onderzoek niet met uw kind mag praten, omdat het rustig en stil moet zijn tijdens het onderzoek. Maar u blijft wel bij uw kind tijdens de behandeling. U kunt bijvoorbeeld de hand van uw kind vasthouden, zodat hij/zij voelt dat u er bent;
 • hij/zij weinig merkt van de behandeling en (bijna) geen pijn voelt;
 • hij/zij tijdens de behandeling het gevoel heeft dat hij/zij zweeft of droomt;
 • het in de behandelkamer stil en rustig is; 
 • de afzuiging van het lachgas wat lawaai maakt. Dit is een soort stofzuiger die het lachgas weer wegvangt;
 • uw kind zijn belangrijke knuffel mag meenemen en vasthouden.

Wat kunt u als ouder verder doen?

Uw kind krijgt tijdens een sedatie een kapje op het gezicht. Uit het kapje komt het lachgas. Lachgas is een kleur- en reukloos gas. Het is belangrijk uw kind voor te bereiden op het op zijn/haar neus en mond krijgen van een kapje. U kunt thuis oefenen door uw kind te laten spelen met een plastic bekertje, waar u de onderkant heeft uitgeknipt. Tijdens het spel zet u het bekertje op de neus en mond van uw kind en oefent u met het rustig inademen. 

Het kan helpen wanneer u vooraf afspreekt met uw kind om aan een fijn gevoel of leuke dingen te denken als hij/zij op het kapje moet blazen. U blijft bij uw kind en u kunt de hand van uw kind vasthouden. Het is voor uw kind prettig te weten dat u er bent. Het is ook belangrijk dat er tijdens de sedatie rust is. Alleen degene die de sedatie geeft, praat tegen uw kind en verder is het stil. Ook u mag niet praten en uw telefoon moet uit. De kamer is schemerig, zodat uw kind de spullen van de behandeling niet ziet. 

Hoe verloopt de sedatie met lachgas?

Stap voor stap: 

 • We starten met het passen van het juiste kapje. 
 • Een saturatiemeter wordt op indicatie om gedaan. Een saturatiemeter is een zacht knijpertje of pleister met een rood lampje, dat we om de vinger of teen plaatsen. Hiermee bewaken we de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed. 
 • We dienen het lachgas toe. Uw kind krijgt een mengsel van 50 procent lachgas en 50 procent zuurstof, totdat uw kind zich prettig en ontspannen voelt.  
 • De verpleegkundige, die de lachgassedatie uitvoert, praat ook tegen uw kind.
 • Dit duurt ongeveer drie tot vijf minuten. Daarna start de behandeling.
 • Uw kind krijgt het lachgas totdat de behandeling klaar is. De behandeling verloopt op de geplande manier.
 • Als de behandeling klaar is, krijgt uw kind vijf minuten zuivere zuurstof toegediend. Dit doen we via een zuurstofslangetje met een sponsje in de neus. Hiermee beëindigen we de sedatie, zodat uw kind weer wakker wordt.
 • Tien tot vijftien minuten na de sedatie, als uw kind zich goed voelt, mag uw kind naar huis. 

Mogelijke bijwerkingen

De meeste kinderen hebben geen last van de sedatie met lachgas. 
Sommige kinderen zijn misselijk, moeten braken, hebben hoofdpijn, zijn duizelig en/of kunnen zich wat slap voelen.

Hoe beleeft uw kind de lachgassedatie? 

De beleving van lachgassedatie kan per kind verschillen. Veel kinderen vertellen dat ze na de sedatie slaperig waren, het gevoel hadden te dromen. Zij herinneren zich bijna niks meer van de behandeling, terwijl ze tijdens de sedatie wel bij bewustzijn blijven. 

Hoewel na het inademen van lachgas het eerste gevoel wat onwennig en vreemd kan zijn, verandert dit meestal na een paar minuten in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel. De kinderen voelen zich loom en een beetje afwezig. Het komt ook weleens voor dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de arts kan dan worden gekozen voor een alternatieve behandelaanpak. 

Er zijn ook kinderen die het zo spannend vinden dat zij de sedatie niet willen ondergaan. Als zij het kapje niet op hun gezicht durven te hebben, proberen we het kind te kalmeren, zodat het onderzoek toch kan plaatsvinden met lachgas. De Medisch Pedagogisch Zorgverlener kan hierbij helpen. Zij bekijkt na overleg met u, uw kind en de uitvoerend verpleegkundige wat mogelijk en nodig is voor het uitvoeren van de lachgassedatie. Het lukt echter niet altijd. 

Effecten van lachgas op de gezondheid

Wanneer lachgas wordt toegepast op de beschreven wijze (mengsel van 50 procent zuurstof, 50 procent lachgas) en niet langer dan 1 uur, is dit ongevaarlijk voor de gezondheid. Als u als moeder zwanger bent of zwanger kunt zijn, overlegt u dan van tevoren met de kinderarts of verpleegkundige. In het eerste trimester raden wij u, uit voorzorg, af om bij de sedatie aanwezig te zijn.

Na de sedatie

Als de procedure is afgerond en de sedatie is uitgewerkt, mag uw kind weer naar huis. In principe is hij/zij weer hetzelfde als bij aankomst in het ziekenhuis. Als de middelen zijn uitgewerkt, hoeft u ook niet meer bang te zijn voor een laat effect van het middel.
Voor alle vormen van sedatie geldt dat u de eerste 24 uur na ontslag bij vragen of problemen contact mag opnemen met het Kindercentrum, telefoonnummer 088 – 005 8919.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: