Sachse (plasbuisoperatie)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Mogelijke complicaties

Elke operatie brengt het risico op complicaties met zich mee. Meestal verloopt deze operatie zonder problemen. Toch kunnen er complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn: 

  • Trombose (een bloedstolsel in de aderen) of een longembolie (de plotselinge afsluiting van een bloedvat in de longen door een stolsel). Om dit tegen te gaan, krijgt u vóór de operatie antistollingsmedicatie en moet u vrij snel na de operatie weer in beweging komen (als uw situatie dit toelaat).
  • Een nabloeding. Meestal is dit op te lossen door de blaas te spoelen. In een heel enkel geval is een 2e ingreep onder narcose noodzakelijk om een bloeding te stoppen.
  • Een blaasontsteking.
  • Om een nieuwe vernauwing van de plasbuis te voorkomen (bij forse of terugkerende vernauwingen), is het soms noodzakelijk om thuis de plasbuis te dilateren. Dit houdt in dat u zelf een soort katheter inbrengt, waardoor de plasbuis op de juiste grootte blijft. U leert dit doorgaans binnen een week. Een verpleegkundige op de polikliniek legt aan u uit hoe u dit doet. 
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: