Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Pseudokroep

Uw kind heeft pseudokroep, een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen. Hier leest u wat de ziekte inhoudt en welke behandeling mogelijk is.

Wat is pseudokroep? 

Pseudokroep (laryngitis subglottica) is een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen, in de buurt van de stembanden. De infectie wordt meestal voorafgegaan door een verkoudheid met hoesten.

De ziekte komt veel voor, met name in de herfst en de winter. Pseudokroep komt meestal voor bij kinderen tussen de 3 maanden en 6 jaar. Het komt vaker bij jongens voor dan bij meisjes. De eerste symptomen treden meestal op in de avond of nacht. 

Klachten en symptomen 

  • Door de ontsteking zwellen de slijmvliezen in het bovenste deel van de luchtwegen op. Hierdoor kan uw kind moeilijker inademen en soms benauwd worden.
  • Het ademen gaat vaak gepaard met een gierend geluid bij de inademing.
  • Het stemgeluid is meestal hees. Uw kind kan flink hoesten. Deze hoest lijkt op het geluid van een zeehond (‘blafhoest’).
  • Uw kind gaat vaak uit zichzelf rechtop zitten om zo goed mogelijk adem te kunnen halen.
  • Meestal is er geen koorts, soms wat verhoging.

De diagnose 

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de klachten van het kind.

De behandeling 

U kunt zelf een aantal dingen doen als uw kind een aanval van pseudokroep heeft: 

  • Stel uw kind gerust: onrust en huilen verergeren de benauwdheid.
  • Het is belangrijk om zelf rustig te blijven; iedere extra prikkel kan ervoor zorgen dat de benauwdheid erger wordt.
  • Blijf bij uw kind en probeer het gerust te stellen of af te leiden.
  • Warme en heldere dranken kunnen het slijm een beetje oplossen. Dit kan verlichting geven.

Meestal kan de behandeling gewoon thuis plaatsvinden. De gierende ademhaling is vaak binnen enkele uren weer verdwenen. Een aanval van pseudokroep kan één keer voorkomen, maar ook een aantal avonden achter elkaar. Een kind kan vaker dan één keer een aanval van pseudokroep krijgen. 

Medicatie en ziekenhuis 

Soms is een kind zo benauwd dat de huisarts uw kind naar het ziekenhuis laat gaan. Daar krijgt uw kind medicatie die de ontsteking remt, in drank of tabletvorm (dexamethason). Het medicijn zorgt ervoor dat de zwelling van de slijmvliezen afneemt waardoor de hoorbare, benauwde ademhaling verdwijnt. Het ademhalen wordt hierdoor makkelijker.

Als dit onvoldoende helpt, kan het nodig zijn om uw kind medicatie door middel van verneveling te geven. Een vernevelaar vormt een fijne nevel van het medicijn. Uw kind ademt dit in door een maskertje. De medicatie komt daardoor precies op de plek waar het nodig is. Dit medicijn kan pulmicort of adrenaline zijn. De arts beslist welk medicijn voor uw kind het beste is.

Antibiotica geven heeft geen zin, omdat het om een virusinfectie gaat. Soms moet uw kind een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. In de meeste gevallen mag uw kind na het vernevelen of na één nacht opname naar huis. De klachten kunnen in de avond/nacht weer toenemen, maar verdwijnen in de meeste gevallen na een paar dagen vanzelf. De hoest kan nog enkele dagen aanhouden. 

Het kan zijn dat u uit voorzorg medicatie (dexamethason) mee naar huis krijgt om aan uw kind te geven voor het geval uw kind het weer benauwd wordt. De arts geeft uitleg over hoe en wanneer u dit medicijn moet gebruiken. 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met het Rijnstate Kindercentrum, telefoonnummer: 088 - 005 8919. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: