Prostaatverwijdering
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor de operatie

Voorbereiding 

Vóór de operatie komt u eerst op het opnameplein in Rijnstate Arnhem. Daar willen we graag een compleet beeld van uw gezondheid krijgen.

  • De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
  • De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
  • De anesthesioloog bespreekt met u hoe u wordt verdoofd tijdens de operatie en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat ook in welke risico’s er horen bij de behandeling en de anesthesievorm en hoe we deze risico’s voor u kunnen beperken. Als het nodig is, krijgt u aanvullend onderzoek, zoals bloedprikken of een hartfilmpje. Daarnaast hoort u van de anesthesioloog welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke u moet stoppen, zoals bloedverdunners. Het is belangrijk dat u dit ook echt doet.
  • De intake-verpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie.

Fysiotherapie

Verder krijgt u vóór de operatie van de polikliniek een verwijzing voor een bekkenbodemfysiotherapeut. Die kan u vóór de operatie alvast informeren over wat u kunt doen bij mogelijke plasproblemen als de katheter is verwijderd. Maak dus vóór de operatie een afspraak bij de bekkenbodemfysiotherapeut.

Opname 

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U moet dan nuchter zijn. Dat betekent dat u niets mag hebben gegeten of gedronken. Het is belangrijk dat u doet wat u met de anesthesioloog en de uroloog besproken heeft. In de opnamebrief die u eerder ontvangen heeft, leest u waar en wanneer u verwacht wordt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: