Prik- of spatletsel
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Hiv

Hiv is een virus dat de eigen afweer tegen ziekteverwekkers verzwakt. Iemand die is geïnfecteerd met het hiv-virus wordt op den duur makkelijker vatbaar voor infecties. Als u in contact komt met materiaal van een bron die drager is van het hiv-virus is de kans dat u hierdoor besmet wordt ongeveer 0,3 procent.

Hoe vindt een besmetting met hiv plaats?

Een besmetting met hiv kan plaatsvinden door:

  • Prikken aan scherpe voorwerpen zoals naalden
  • Snijden aan chirurgisch instrumentarium
  • Bijtwonden
  • Gemeenschappelijk gebruik van naalden (intraveneus drugsgebruik)
  • Onbeschermde seks
  • Overdracht van moeder op kind tijdens de bevalling

Hoe kunnen we een besmetting met hiv behandelen?

Preventieve vaccinatie tegen hiv is niet mogelijk. Behandeling binnen enkele uren na het incident met hiv-remmers (Post Expositie Profylaxe, ofwel PEP), kan de kans op een infectie met het hiv-virus verminderen.

PEP

PEP bestaat uit een combinatie van medicatie die u gedurende vier weken volgens een strak schema inneemt. De middelen kunnen bijwerkingen als misselijkheid, hoofdpijn, buikpijn en diarree
veroorzaken. Wanneer u met een PEP-kuur begint wordt u verder doorverwezen naar een internist en naar een hiv-verpleegkundige. U wordt dan verder poliklinisch vervolgd. De hiv-verpleegkundige neemt dan de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Wanneer u niet met een PEP kuur begint wordt er na drie en zes maanden anti-hiv bepaald door middel van een bloedafname. Wanneer u een incident heeft gehad waarbij de risico op besmetting hoog is en als de bron positief of onbekend is, loopt u het risico op werkgerelateerde of seksuele overdracht van het hiv-virus aan anderen. Dit geldt alleen als u besmet bent met het hiv-virus.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: