Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Prik- of spatletsel

U heeft prik- of spatletsel. Hier vindt u algemene informatie over prik- en spatletsel en leest u wat de vervolgstappen zijn als u dit oploopt.

Wat is prik- of spatletsel?

Prik- of spatletsel is een type letsel waarbij u risico loopt op besmetting met een aandoening die overdraagbaar is via het bloed zoals hepatitis B, Hepatitis C of hiv. Het gaat hierbij om prik-, spat-, snij-, of bijtongevallen of om onbeschermde seks. Dit hoeft niet te gaan om direct bloedcontact door een prik- of snijongeval, maar kan ook ongevallen betreffen waarbij slijmvlies of niet-intacte huid in contact komt met besmet bloed (spat- of bijtverwondingen).

Wat gebeurt er na prik- of spatletsel?

Als u prik- of spatletsel heeft meldt u zich op de Spoedeisende Hulp. Wij vragen u om een meldingsformulier in te vullen. Hierin noteert u uw gegevens, de aard van het letsel en de omstandigheden waaronder het letsel is ontstaan. We vragen u ook of u gevaccineerd bent tegen hepatitis B. Vervolgens maakt de arts maakt een inschatting van het besmettingsrisico. Is er geen risico, een laag risico of hoog risico. Dit gebeurt op basis van het soort letsel, of u gevaccineerd bent tegen hepatitis B en de serostatus van de bron (is de bron drager van hiv, hepatitis B of hepatitis C?). Als de serostatus van de bron niet bekend is, maken wij via een schema een inschatting van het risico op besmetting.

We overwegen diverse maatregelen. Zo kunnen we bloed bij u afnemen of zo mogelijk bij de bron. We kunnen medicatie of een vaccinatie voorschrijven (bij een hoog risico op een hiv-besmetting) of u doorverwijzen naar een internist of een infectioloog.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een prik- of spatletsel?

Het risico op besmetting van zowel hepatitis B, hepatitis C en hiv is afhankelijk van het soort contact. Gaat het bijvoorbeeld om een naald- of bijtverwonding of om onbeschermde seks en hoeveel virusdeeltjes zitten er in het bloed van de bron. Al deze factoren bepalen wat de mogelijke gevolgen van een besmetting zijn.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: