Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Prik- of spatletsel tijdens het werk in Rijnstate

Deze informatie is bestemd voor medewerkers van Rijnstate die tijdens hun werk prik- of spatletsel oplopen. Je vind hier algemene informatie over prik- en spatletsel en leest wat de vervolgstappen zijn als je dit oploopt.

Wat is een prik- of spatletsel?

Prik- of spatletsel is een type letsel waarbij je als medewerker het risico loopt op besmetting met een aandoening die overdraagbaar is via het bloed zoals hepatitis B, Hepatitis C of hiv. Het gaat hierbij om prik-, spat-, snij-, of bijtongevallen. Dit hoeft niet te gaan om direct bloedcontact door een prik- of snijongeval, maar kan ook ongevallen betreffen waarbij slijmvlies of niet-intacte huid in contact komt met besmet bloed (spat- of bijtverwondingen).

Wat gebeurt er na prik- of spatletsel?

Als je prik- of spatletsel hebt meld je je op de Spoedeisende Hulp. Wij vragen je om een meldingsformulier in te vullen. Hierin noteer je jouw gegevens, de aard van het letsel en de omstandigheden waaronder het letsel is ontstaan. We vragen je ook of je gevaccineerd bent tegen hepatitis B. Vervolgens maakt de arts maakt een inschatting van het besmettingsrisico. Is er geen risico, een laag risico of hoog risico. Dit gebeurt op basis van het soort letsel, of je gevaccineerd bent tegen hepatitis B en de serostatus van de bron (is de bron drager van hiv, hepatitis B of hepatitis C?). Als de serostatus van de bron niet bekend is, maken wij via een schema een inschatting van het risico op besmetting.

We overwegen diverse maatregelen. Zo kunnen we bloed bij jou afnemen of zo mogelijk bij de bron. We kunnen medicatie of een vaccinatie voorschrijven (bij een hoog risico op een hiv-besmetting) of je doorverwijzen naar een internist of een infectioloog.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een prik- of spatletsel?

Het risico op besmetting van zowel hepatitis B, hepatitis C en hiv is afhankelijk van het soort contact. Gaat het bijvoorbeeld om een naald- of bijtverwonding en hoeveel virusdeeltjes zitten er in het bloed van de bron. Al deze factoren bepalen wat de mogelijke gevolgen van een besmetting zijn.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: