Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

PRF van de zenuwwortel

Een PRF-behandeling is een behandeling tegen pijn. Hierbij maken we gebruik van korte stroomstootjes (Pulsed RF). U heeft samen met uw arts besloten dat u een PRF-behandeling van de zenuwwortel krijgt.

Wat is een zenuwwortel?

De overgang van het ruggenmerg naar de zenuw wordt de zenuwwortel genoemd. Deze zenuwwortels liggen ter hoogte van de openingen aan de achterkant van de wervelkolom. Vanuit deze openingen verlaten de zenuwen de wervelkolom. Bij zenuwpijn aan de arm of het been kan behandeling van de zenuwwortel de pijnklachten verminderen.

Behandeling

Waar vindt de behandeling plaats?

Deze behandeling doen we in het Pijncentrum, in Rijnstate Elst. U meldt zich hier op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer en haalt u na afloop van de behandeling ook weer op. U blijft dan nog even ter controle in het Pijncentrum.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling zelf duurt meestal maximaal 15 minuten. De totale tijd die u doorbrengt in het Pijncentrum wisselt van een half uur tot hooguit 2 uur.

Hoe verloopt de behandeling?

Na een lokale verdoving van de huid plaatst de anesthesioloog een naald bij de te behandelen zenuwwortel. Dit gebeurt met röntgenbeelden. De arts controleert de plaats van de naald met kleine “teststroompjes” en soms contrastvloeistof. Daarna behandelt de anesthesioloog de zenuwwortel met radiofrequente golven. Hierbij maken we gebruik van ‘pulsed RF’ (PRF). Deze stroomstootjes hebben invloed op de pijngeleiding van de behandelde zenuwknoop, waardoor de pijn minder wordt.

Wat is het resultaat van de behandeling?

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te beoordelen. Soms is een extra behandeling nodig. Tijdens een controleafspraak bespreekt de verpleegkundige of de specialist dit met u.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: