Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

PRF van de perifere zenuw

Een PRF-behandeling van de perifere zenuw is een behandeling tegen pijn. Hierbij maken we gebruik van korte stroomstootjes (Pulsed RF). Deze stroomstootjes beïnvloeden de pijngeleiding van de zenuw. U heeft samen met uw arts besloten dat u deze behandeling krijgt.

Behandeling

Waar vindt de behandeling plaats?

Deze behandeling doen we in het Pijncentrum, in Rijnstate Elst. U meldt zich hier op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer en haalt u na afloop van de behandeling ook weer op. U blijft dan nog even ter controle in het Pijncentrum.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling zelf duurt meestal maximaal 15 minuten. De totale tijd die u doorbrengt in het Pijncentrum wisselt van een half uur tot hooguit 2 uur.

Hoe verloopt de behandeling?

Na een lokale verdoving van de huid plaatst de anesthesioloog een naald bij de zenuw. Dit gebeurt met röntgenbeelden of echoapparatuur. Met kleine ‘teststroompjes’ wordt gecontroleerd of de naald goed staat. Vervolgens behandelt de anesthesioloog de zenuw met radiofrequente golven. Hierbij maken we gebruik van ‘pulsed RF’ (PRF). Deze stroomstootjes hebben invloed op de pijngeleiding van de behandelde zenuw, waardoor de pijn minder wordt.

Wat is het resultaat van de behandeling?

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te beoordelen. Soms is een extra behandeling nodig. Tijdens een controleafspraak bespreekt de verpleegkundige of de specialist dit met u.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: