Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Preventie van een delier

Deze informatie krijgt u, omdat u of uw naaste een verhoogd risico heeft op het krijgen van een delier. Hier wordt u uitgelegd wat dat betekent en welke klachten daarbij kunnen optreden.

Wat is een delier? 

Een delier is een verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. De verwardheid kan sterk wisselen over de dag en is soms zelfs afwezig. Regelmatig hebben patiënten met een delier ook klachten van hallucinaties en vergeetachtigheid. De verwardheid treedt meestal op in de avond en gedurende de nacht. Een delier wordt meestal veroorzaakt door een bijkomende ziekte, bijvoorbeeld een longontsteking of na een operatie voor een gebroken heup. In de regel komt het delier wat vaker voor bij ouderen en ook komt het vaak voor bij patiënten in de stervensfase. Ook jongere mensen kunnen tijdens een periode van ernstig ziek zijn een delier krijgen.

Oorzaken van een delier 

Een delier kan overal optreden, thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis.

Een delier wordt vaak door een lichamelijke ziekte veroorzaakt zoals bijvoorbeeld: 

 • een infectie
 • ontregelde suikers bij diabetes
 • uitdroging
 • een aandoening aan de hersenen (beroerte, hersenschudding)
 • pijn
 • bijwerkingen van medicijnen

De arts zoekt eerst naar de oorzaak van het delier. Vaak kan de oorzaak behandeld worden waardoor het delier verdwijnt. Het herstel heeft tijd nodig. Ook bij behandeling van de oorzaak kan het delier nog enige tijd blijven bestaan. Soms is de oorzaak niet direct duidelijk of kan deze niet goed worden behandeld.

Wie hebben een verhoogd risico om een delier te krijgen? 

Sommige mensen hebben een verhoogd risico om een delier te krijgen: 

 • Mensen die al eerder een delier hebben gekregen tijdens ziekte of opname in ziekenhuis.
 • Mensen die last hebben van geheugenproblemen of een dementie.
 • Mensen die afhankelijk zijn van zorg door anderen.
 • Oudere mensen.

Wat zijn de verschijnselen van een delier? 

Een delier heeft vaak de volgende verschijnselen: 

 • Een verandering in het gedrag dat in een periode van enkele uren tot dagen ontstaat.
 • Onrust.
 • Slecht of helemaal niet slapen gedurende de nacht.
 • Periodes van slaperigheid, sufheid en minder alert zijn.
 • Hallucinaties, het horen en/of zien van dingen die er niet zijn, zoals beestjes of muziek.
 • Achterdocht, zich uitend in angst bijvoorbeeld om vergiftigd te worden, waardoor eten en medicijnen geweigerd wordt.
 • Vergeetachtigheid die ontstaat of toeneemt.
 • Agressief en boos gedrag naar naasten of personeel.
 • Niet goed meer weten waar men is, welke dag het is, naaste niet herkennen.

Wat kunt u of uw naaste zelf doen? 

Een delier is niet altijd te voorkomen. Wel kunt u een aantal maatregelen nemen: 

 • Zorg dat u voldoende eet en drinkt.
 • Zorg, als u bent opgenomen in het ziekenhuis, dat u zo snel als mogelijk een paar keer per dag uit bed komt.
 • Zorg dat u uw bril en eventueel gehoorapparaten draagt.
 • Als u zelf merkt dat u zich onrustig, angstig of verward begint te voelen dit te melden bij uw arts of uw verpleegkundige.
 • Meld bij eventuele opname in het ziekenhuis altijd dat u ooit een delier heeft doorgemaakt.

Als naaste kunt u ook een aantal maatregelen nemen: 

 • Zorg voor oriëntatiepunten: foto’s, agenda, klok en herkenbare spullen van thuis.
 • Als u bij uw naaste de verschijnselen herkent van een delier (zie beschrijving in deze tekst), dan waarschuwt u in de thuissituatie de huisarts en in het ziekenhuis de zaalarts of verpleegkundige.
 • Meld bij eventuele opname in het ziekenhuis altijd dat uw naaste ooit een delier heeft doorgemaakt.
 • Stimuleer uw naaste het dragen van een bril en eventuele gehoorapparaten.

Wat als het delier toch ontstaat? 

Iemand met een delier is de grip op zijn omgeving kwijt. Het is voor naasten niet eenvoudig om hier mee om te gaan doordat het gedrag door een delier sterk kan veranderen. Voor adviezen in deze situatie, verwijzen wij u naar de folder: “in de war”. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: