Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Post Acuut Coronair Syndroom (ACS) spreekuur

U bent opgenomen geweest voor behandeling van een hartinfarct op de afdeling Cardiologie in Rijnstate Arnhem. Voor de nazorg willen wij u graag op korte termijn terug zien op het Post Acuut Coronair Syndroom spreekuur, of kort weg Post ACS spreekuur. Hier leest u meer over dit spreekuur. 

Wat is het Post ACS spreekuur? 

De afkorting ACS staat voor Acuut Coronair Syndroom, dat is de medische term voor een hartinfarct. Het woord post betekent ‘na’. Met dit spreekuur bieden we nazorg aan patiënten die behandeld zijn vanwege een hartinfarct. Het spreekuur wordt uitgevoerd door verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten: cardiovasculair verpleegkundigen. Zij werken nauw samen met de cardiologen. De cardioloog is en blijft uw behandelend arts.
De ervaring leert dat veel vragen over wat er gebeurd is pas naar voren komen wanneer u weer thuis bent. Het spreekuur is bedoeld om samen met u alle gebeurtenissen na uw hartinfarct nog eens op een rij te zetten en eventuele vragen te beantwoorden. 

Voorbereiding afspraak 

Wanneer en waar is de afspraak? 
Wij proberen altijd om uw afspraak binnen tien dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis in te plannen. Het post ACS spreekuur vindt plaats op maandagmiddag en dinsdagmiddag op de polikliniek Vasculaire geneeskunde in Rijnstate Arnhem.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de afspraak? 

 • Neem een actueel medicatieoverzicht mee. Dit kunt u ophalen bij uw apotheek.
 • Neem een lijstje met uw vragen mee.
 • Wij raden aan om iemand mee te nemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of vriendin.

Tijdens het gesprek 

Tijdens het gesprek worden deze onderwerpen besproken: 

 • Welke medicatie gebruikt u? Wat zijn de eventuele bijwerkingen?
 • Hoe ontstaat een hartinfarct?
 • Wat zijn de risicofactoren? Hoe kan het risico worden verlaagd?
 • Wat is een gezonde leefstijl?
 • Wat zijn de leefregels en adviezen na een hartinfarct?
 • Wat moet u doen als u pijn op de borst heeft. 

Daarnaast controleert de cardiovasculair verpleegkundige deze waarden: 

 • bloeddruk
 • hartfrequentie
 • gewicht, buikomvang en BMI (Body Mass Index: de verhouding tussen uw lengte en uw gewicht, dit is een maat voor een gezond gewicht) 

Naar aanleiding van deze waarden en laboratoriumonderzoek wordt onder begeleiding van de cardioloog de medicatie eventueel aangepast. 

Tijdens het gesprek wordt ook het hartrevalidatieprogramma besproken.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: