Ons team
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Medisch maatschappelijk werker

Ik ben ervaringsdeskundig, want ik heb zelf meerdere trajecten doorlopen om tot gezond gewicht te komen.
Professioneel gezien probeer ik verbinding te zoeken tussen ouders, 1e en 2e lijn.
Ik vind het een uitdaging om buiten kaders te denken en te zoeken naar mogelijkheden en vergroten van eigen draagkracht van mensen.

Opleiding en werkervaring

 • Meer dan 25 jaar werkzaam binnen Rijnstate
 • Groepsleider bij Philadelphia
 • Groepsleider Pluryn
 • Werkervaringsplaatsen binnen een verpleeghuis en CIZ

Aandachtsgebieden

 • Kinderobesitas
 • PSZZ special needs (challenging behaviour)
 • Centrum voor Vrouw en Kind
 • Kwetsbare zwangeren-POP
 • Neurologie
 • IC/MC

Nevenactiviteiten

 • Contactpersoon opleiding studenten HAN
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: