Polikliniek voor kinderen met obesitas
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Expertisecentrum

Vanuit de polikliniek voor kinderen met obesitas kunnen de behandelend kinderartsen of verpleegkundig specialist het expertisecentrum inschakelen. Het expertisecentrum bestaat naast de kinderartsen en verpleegkundig specialist uit diverse hulpverleners, namelijk: een psycholoog, een diëtist, fysiotherapeuten en een maatschappelijk werkster. Zij worden bij de behandeling betrokken als we besluiten een Multi Disciplinair Adviesgesprek (MDA) of een opname voor jou te organiseren.

MDA

Een MDA is een Multi Disciplinair Adviesgesprek. Dat plannen we in als wij in Rijnstate of andere hulpverleners van jou of jouw gezin met elkaar willen overleggen. We nodigen daarvoor alle hulpverleners uit, soms ook mensen van school en ook jou en je ouders. Samen bespreken we wat goed gaat, wat beter kan en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Op deze manier krijgen jullie een advies van alle betrokken hulpverleners.

Opname

Soms stellen we een korte opname in het ziekenhuis voor. Dat doen we als we uitgebreid onderzoek willen doen. Onderzoek over hoe het gaat met jouw lijf, maar ook naar je kwaliteit van leven in het algemeen. Ook bespreken we met je ouders hoe het gaat in jullie gezin. Zo verzamelen we heel veel informatie. Met deze informatie kunnen we gericht doorverwijzen naar geschikte praktijken die jullie verder kunnen helpen.

Verwijzing naar bariatrie

Bariatrie betekent een maagverkleining. Na het doorlopen van gecombineerde leefstijl interventie (GLI) komen sommige jongeren in aanmerking voor een maagverkleining. Bijvoorbeeld wanneer er door obesitas een hoge bloeddruk of diabetes is ontstaan of bij emotioneel lijden door de obesitas. Op dit moment kan dat alleen boven 18 jaar. Mogelijk kan het vanaf 16 jaar in onderzoeksverband.

Tijdens een korte opname in het ziekenhuis kunnen we onderzoeken of bariatrie een optie is voor jou, waarna we met jou die weg inslaan.

Terug

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: