Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Polikliniek voor kinderen met obesitas

Er staat een afspraak gepland in Rijnstate. In dat gesprek gaan we het hebben over jouw leven en het belang van gezond gewicht. De afspraak is ingepland met een van de experts voor obesitas, een kinderarts of een verpleegkundig specialist.
Tijdens dit gesprek gaan we op zoek naar eventuele oorzaken en gevolgen van extra kilo’s. We doen dit door veel vragen te stellen over jou, je gezin en jullie naaste familieleden.

Ook doen we een lichamelijk onderzoek. Hierna maken we een plan. In dit plan staat welke onderzoeken we gaan doen, wie jou en je ouders het best kan begeleiden bij obesitas en wanneer wij weer contact hebben. De meeste kinderen zullen een tijd lang onder behandeling blijven van de polikliniek voor kinderen met obesitas. Soms wordt het expertisecentrum Kinderobesitas erbij betrokken. We leggen hieronder uit wanneer dat gebeurt.

Waarom ga je naar de polikliniek voor obesitas?

Omdat obesitas een chronische ziekte is, zijn hierover Nederlandse en wereldwijde afspraken (richtlijnen) gemaakt. Vanuit die afspraken wordt je begeleid door de kinderarts of verpleegkundig specialist op de polikliniek voor obesitas. Wij begeleiden je bij de aanpak van obesitas en behandelen eventueel bijkomende ziektes. Dus net als kinderen die bijvoorbeeld diabetes of astma hebben, ga jij vanwege obesitas naar de kinderpoli.

Ieder kind heeft het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Om te zorgen dat een kind lekker in zijn vel zit en fit is, is het belangrijk om overgewicht of obesitas (extra kilo’s) te voorkomen. Als je eenmaal overgewicht of obesitas hebt, is het moeilijk om er vanaf te komen. Overgewicht of obesitas voorkomen of op tijd behandelen geeft meer kans op een gezond lijf op jonge en volwassen leeftijd.

Obesitas is een van de grootste gezondheidsproblemen wereldwijd. Gemiddeld een op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht en twee procent heeft obesitas. Overgewicht en obesitas kunnen veel lichamelijke problemen opleveren zoals hart- en vaat ziekten, diabetes type II en psychische klachten.

Er zijn veel dingen die zorgen voor extra kilo’s. Vaak komt dit door meer eten dan nodig is voor je lijf. Er is ook zoveel lekkers te vinden in de supermarkt en misschien ook wel bij jou thuis in het keukenkastje? In combinatie met weinig bewegen (doordat je lekker zit te gamen of Netflixen) komen er snel extra kilo’s bij. Het heeft ook te maken met wat je thuis bent gewend te eten en hoe het gaat bij jullie thuis.

Soms komen er extra kilo’s door een onderliggende ziekte. Zoals een ziekte in de stofwisseling, hormonen of een genetische afwijking. Een verstoord slaappatroon of stress kunnen ook oorzaken zijn van gewichtstoename. Ook dat gaan we onderzoeken.

Bloeddruk meten

Bij iedere afspraak wordt je bloeddruk gemeten. Dit wordt gedaan door een band om je arm, die zich volpompt waardoor deze even heel strak om je arm komt en daarna vanzelf weer leegloopt. De bloeddrukwaarde bespreken we tijdens het gesprek. Soms is het nodig een te hoge bloeddruk te behandelen met medicijnen.

Bloedafname

Na het eerste gesprek wordt er vaak ook bloed onderzocht. Hiermee bekijken we verschillende waarden in jouw lijf, die we 6 weken later telefonisch bespreken. Soms wijzen deze bloeduitslagen op een probleem waarvoor we medicijnen starten of andere onderzoeken moeten doen. Het onderzoek van het bloed doen we daarna ieder jaar ter controle. Soms is het nodig om vanuit het bloedonderzoek vervolgonderzoek te doen of medicatie te starten.

DNA-onderzoek

Als er verdenking bestaat op een zeldzame erfelijke afwijking, wordt bij de bloedafname ook DNA-onderzoek uitgevoerd. De uitslag hiervan is na drie maanden bekend en wordt telefonisch of tijdens het volgende consult op de poli meegedeeld. Bij heel weinig kinderen vinden we een oorzaak voor obesitas in het erfelijk materiaal. Soms volgt dan een verwijzing naar een klinisch geneticus.

Wat gebeurt er na het eerste gesprek?

De ondersteuning en zorg richt zich naast voeding, bewegen en gedragsverandering ook op gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. We vinden het belangrijk dat je wordt begeleid door mensen bij jou in de buurt. Zo kun je gemakkelijk (zelf) gaan en hoef je niet steeds naar het ziekenhuis.

Na het eerste gesprek op de obesitaspoli start je bijvoorbeeld bij een diëtiste bij jou in de buurt, misschien samen met een fysiotherapeut. Welke hulpverlening we inzetten is afhankelijk van wat voor jou en jouw gezin nodig is om jullie op weg te helpen met die extra kilo’s. We kunnen hiervoor een psychologisch onderzoek voorstellen of begeleiding vanuit de wijk inschakelen.

Expertisecentrum Kinderobesitas

Vanuit de polikliniek voor kinderen met obesitas kunnen de behandelend kinderartsen of verpleegkundig specialist het expertisecentrum inschakelen. Het expertisecentrum bestaat naast de kinderartsen en verpleegkundig specialist uit diverse hulpverleners, namelijk: een psycholoog, een diëtist, fysiotherapeuten en een maatschappelijk werkster. Zij worden bij de behandeling betrokken als we besluiten een Multi Disciplinair Adviesgesprek (MDA) of een opname voor jou te organiseren.

MDA

Een MDA is een Multi Disciplinair Adviesgesprek. Dat plannen we in als wij in Rijnstate of andere hulpverleners van jou of jouw gezin met elkaar willen overleggen. We nodigen daarvoor alle hulpverleners uit, soms ook mensen van school en ook jou en je ouders. Samen bespreken we wat goed gaat, wat beter kan en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Op deze manier krijgen jullie een advies van alle betrokken hulpverleners.

Opname

Soms stellen we een korte opname in het ziekenhuis voor. Dat doen we als we uitgebreid onderzoek willen doen. Onderzoek over hoe het gaat met jouw lijf, maar ook naar je kwaliteit van leven in het algemeen. Ook bespreken we met je ouders hoe het gaat in jullie gezin. Zo verzamelen we heel veel informatie. Met deze informatie kunnen we gericht doorverwijzen naar geschikte praktijken die jullie verder kunnen helpen.

Verwijzing naar Merem

Merem is een centrum waar sommige kinderen met obesitas worden opgenomen. Dit kan wanneer er bijkomende ziektes zijn of wanneer het niet lukt om af te vallen. In het Expertisecentrum kinderobesitas van Rijnstate doen we ook de noodzakelijke screening voor een verwijzing naar Merem.

Verwijzing naar bariatrie

Bariatrie betekent een maagverkleining. Na het doorlopen van gecombineerde leefstijl interventie (GLI) komen sommige jongeren in aanmerking voor een maagverkleining. Bijvoorbeeld wanneer er door obesitas een hoge bloeddruk of diabetes is ontstaan of bij emotioneel lijden door de obesitas. Op dit moment kan dat alleen boven 18 jaar. Mogelijk kan het vanaf 16 jaar in onderzoeksverband.

Tijdens een korte opname in het ziekenhuis kunnen we onderzoeken of bariatrie een optie is voor jou, waarna we met jou die weg inslaan.

Met wie werken we samen?

We streven naar een intensieve samenwerking die aansluit bij jouw behoeften. We werken samen met veel (kinder-) diëtisten en fysiotherapeuten bij jou in de buurt. Daarnaast hebben we een goed overzicht van andere hulpverleners rondom Arnhem en hebben we regelmatig contact met hen. Zo weten we wie jou het beste kan helpen.

Ook werken we samen met psychologie- en psychiatriepraktijken. Vanuit het expertisecentrum hebben we regelmatig contact met hen en houden we hen op de hoogte van de ziekte obesitas. Zo nodig kunnen we jou of je gezin naar hen verwijzen.

Het belangrijkste

Het allerbelangrijkst vinden we dat jij weet en merkt dat wij je zien en horen. Je hebt misschien een lange weg te gaan, maar jij staat er niet alleen voor!

Visie
Het Rijnstate expertisecentrum kinderobesitas: je gids op weg naar een gezonde toekomst

Missie
Wij gidsen de patiënt op basis van onze medische expertise middels integrale zorg door een regionaal netwerk van professionals die optimaal samenwerken. Binnen dit zorglandschap bieden wij 360 graden zorg op maat met als doel de patiënt te bekrachtigen de regie te nemen bij het verwezenlijken van een gezonde levensstijl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: