Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Polikliniek Psychiatrie

Zorgeenheid Psychiatrie/PMU van Rijnstate. Hier leest u wie deel uitmaakt van het behandelteam op de polikliniek en wat u kunt verwachten bij het maken van een afspraak.

Behandelteam 

De psychiater is een medisch specialist, gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van psychiatrische aandoeningen. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor uw behandeling op de polikliniek psychiatrie. Hij stelt samen met u een behandelplan op en beoordeelt in hoeverre uw klachten kunnen samenhangen met uw lichamelijke gesteldheid. In overleg met u schakelt hij zo nodig andere medisch specialisten in, bijvoorbeeld een internist, neuroloog of radioloog, een psychotherapeut, een systeemtherapeut of een gespecialiseerd verpleegkundige.

De klinisch psycholoog / psychotherapeut (cognitieve gedragstherapeut) worden op verzoek van uw psychiater ingeschakeld om in te schatten of u in aanmerking komt voor cognitieve gedragstherapie. Zij kunnen ook een psychologisch onderzoek bij u doen naar uw capaciteiten, persoonlijkheid en/of interesses. Soms is deze aanvullende informatie essentieel om een goede behandeling te kunnen inzetten of om u naar een andere instelling te verwijzen.

De systeemtherapeut geeft psychotherapie aan de patiënt samen met partner, relaties of gezin. Zo nodig zal zij ook individuele gesprekken voeren.

De verpleegkundig specialist , de consultatief psychiatrisch verpleegkundige, de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de ECT- en lichttherapieverpleegkundige zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die, op verwijzing van de psychiater, een specifieke taak in het vooronderzoek en/of binnen de behandeling op zich nemen.

De IPT-verpleegkundige* biedt Intensieve Psychiatrische Thuiszorg (IPT). Deze gespecialiseerde psychiatrische verpleegkundige bezoekt en begeleidt u zo nodig thuis. Het doel van IPT is om uw toestand te verbeteren en zo een eventuele opname op de afdeling psychiatrie te voorkomen of de duur van een opname te verkorten.

De medisch maatschappelijk werkers* helpen psychosociale stress bij u en/of uw naasten te verminderen door het analyseren en behandelen van spanningsbronnen. Zo willen zij de kans op gezondheidsschade beperken en/of het herstel van al aanwezige gezondheidsklachten versnellen.

Praktische informatie 

Rijnstate is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Daarom kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een psychiater in opleiding, die onder supervisie van de psychiater het onderzoek of de behandeling uitvoert. Daarnaast krijgen co-assistenten, artsen in opleiding, de mogelijkheid om onder supervisie van de psychiater patiënten te spreken en eventueel lichamelijk te onderzoeken. Deze aanstaande artsen krijgen hun opleiding vanuit het Radboudumc.

Het is mogelijk dat u wordt uitgenodigd om vóór het bezoek aan de psychiater eerst met de gespecialiseerd verpleegkundige of met de co-assistent te spreken. U wordt hierover van tevoren telefonisch of schriftelijk geïnformeerd. Dit onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Zo is er meer tijd om uw voorgeschiedenis te bespreken en uw klachten helder te krijgen. Hierna spreekt u de psychiater. Het eerste gesprek met de psychiater duurt ongeveer een uur. Beide gesprekken nemen in totaal dan tweeëneenhalf uur in beslag.

Na de eerste afspraak worden met u afspraken gemaakt over de vervolgcontacten. Meestal is dit nodig om het onderzoek naar de oorzaak van uw klachten af te ronden. Daarna wordt in overleg met u een behandeling afgesproken. Zo nodig worden andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken.

Afspraak maken 

Op werkdagen kunt u van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur van de psychiater of voor een van de andere behandelaars, telefoonnummer: 088 - 005 77 66.
De meeste spreekuren vinden plaats in Rijnstate Arnhem. Een aantal dagdelen per week is er ook spreekuur in Arnhem-Zuid. Op de dinsdagavond houdt de psychiater ook spreekuur voor controle afspraken. Nieuwe patiënten kunnen hier geen gebruik van maken.

Herhaalrecept 

Als u een herhaalrecept voor medicijnen nodig heeft, kunt u dit telefonisch of via de mail aanvragen.

Spoed 

Als u dringend een psychiater moet spreken en niet kan wachten tot het volgende consult, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de administratief medewerkers van de polikliniek. Er wordt een aantekening gemaakt dat u gebeld heeft en - indien nodig - wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld door uw behandelend psychiater of zijn vervanger.

Onkosten 

In hoeverre de poliklinische behandelingen worden vergoed is afhankelijk van uw zorgverzekering, de behandelaar en de behandeling die u krijgt. Hiervoor kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Klachten* 

Medewerkers van de afdeling doen hun best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop u benaderd bent. Het is belangrijk dat u dit aangeeft. Op deze manier kunnen wij de zorg verbeteren. U kunt uw onvrede het best bespreken met de betrokken persoon of het hoofd behandelteam. Als u dit bezwaarlijk vindt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor advies of om een klacht in te dienen. Het telefoonnummer is 088 - 005 75 39.

Bereikbaarheid 

Zowel Rijnstate Arnhem als Rijnstate Arnhem-Zuid zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer. Informatie over het openbaar vervoer kunt u opvragen via 0900 - 9292 (1 euro per minuut) of kijk op www.9292ov.nl.

Rijnstate staat aangegeven op de ANWB-borden. De auto kan tegen betaling op de parkeerplaats van het ziekenhuis worden geparkeerd.

Routebeschrijvingen kunt u vinden op www.rijnstate.nl

Telefoon polikliniek: 088 - 005 77 66
E-mailadres: poli_psychiatrie@rijnstate.nl

* Van de gemarkeerde onderdelen zijn specifieke folders beschikbaar via het secretariaat psychiatrie of de afdeling patiëntenvoorlichting. Deze folderteksten zijn ook te downloaden op www.rijnstate.nl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: