Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Polikliniek Nierfalen

Op de multidisciplinaire Polikliniek Nierfalen worden patiënten behandeld die een verminderde nierfunctie hebben. Zij zitten vaak in het stadium voorafgaand aan therapie die de nierfunctie vervangt. Starten met een behandeling die de nierfunctie vervangt is ingrijpend. U moet keuzes maken die bepalend zijn voor uw toekomst. Daarbij is een goede overweging belangrijk. Op de Polikliniek Nierfalen helpen we u bij het maken van deze keuzes.

Multidisciplinair team

U krijgt te maken met een gemotiveerd multidisciplinair team dat bestaat uit nefrologen, gespecialiseerd verpleegkundigen, dialyseverpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers. De behandeling richt zich op het zo lang mogelijk uitstellen van de therapie die de nierfunctie vervangt. Wanneer dit onvermijdbaar is, helpen we u met een zo goed mogelijke voorbereiding op wat komen gaat. De voorlichtingsgesprekken bij de gespecialiseerd verpleegkundige gaan over de verschillende behandelvormen. De diëtiste stelt samen met u een voedingsvoorschrift op. Het maatschappelijk werk begeleidt u bij psychische problemen, financiële zaken en kijkt samen met u naar uw levensomstandigheden. Ook blijft u terugkomen op de polikliniek van de internist-nefroloog.

De uiteindelijke keuze voor een behandelvorm maken we uiteindelijk samen tijdens het voorlichtingstraject.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: