Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Pijnbestrijding rondom uw operatie

U krijgt binnenkort een operatie in Rijnstate. Pijn na een operatie is meestal niet te voorkomen. Het is belangrijk om uw pijnklachten zo goed mogelijk te behandelen. We meten daarom uw pijn. Hier leest u meer over pijn(bestrijding) na een operatie.

Wat is postoperatieve pijn?

Acute pijn na een operatie noemen we postoperatieve pijn. Het is een van de meest voorkomende problemen na een operatie. Acute pijn is een signaal van uw lichaam dat u bijvoorbeeld een snee of wond heeft. De pijn wordt minder als de genezing vooruitgaat. De plek van de pijn is vaak duidelijk aan te geven en er is een grote kans dat u volledig herstelt.

Waarom is pijnbestrijding belangrijk?

Pijn na de operatie kan ervoor zorgen dat u niet goed doorademt, niet goed hoest en niet goed beweegt. Daardoor kunt u complicaties krijgen, zoals een longontsteking of een trombosebeen. Te veel pijn kan er dus voor zorgen dat u minder goed herstelt. U kunt ook chronische pijn krijgen als de pijn na een operatie niet voldoende wordt behandeld. Dat is pijn die langer duurt dan 3 maanden en niet meer de signaalfunctie heeft die acute pijn wel heeft.

Daarom is pijnbestrijding belangrijk. Geef daarom na de operatie tijdig aan of u pijn heeft en hoeveel. Wij kunnen uw pijnklachten dan zo goed mogelijk behandelen.

Wanneer krijgt u uitleg over pijnbestrijding?

We doen er alles aan om uw pijn na de operatie goed te behandelen. Daarom krijg u al voor de operatie een afspraak op de polikliniek: de preoperatieve screening.

U krijgt een gesprek met een medewerker van de preoperatieve screening. Hierin kijken we welke verdoving u krijgt tijdens de ingreep. Ook maken we een plan welke pijnbestrijding u krijgt na de operatie.

Tijdens de preoperatieve screening krijgt u informatie en uitleg over de pijnbehandeling. Wij vertellen u wat u van de arts en de verpleegkundige kunt verwachten en wat zij van u verwachten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u op tijd aangeeft of u pijn heeft en hoeveel.

Tijdens de preoperatieve screening kunt u vragen stellen over de pijnbehandeling rondom de operatie.

Hoe bestrijden we de pijn rondom de operatie?

Tijdens en direct na de operatie krijgt u pijnmedicatie. U gaat pas terug naar de verpleegafdeling als de pijn voor u redelijk te accepteren is. De anesthesioloog vertelt de verpleegafdeling hoe zij de pijn acceptabel kunnen houden. De verpleegkundige geeft in overleg met u en de behandelend arts pijnmedicatie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: