Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Pijnbehandeling van zenuwen bij de knie

U heeft pijn in uw knie. Daarom heeft u samen met uw arts besloten dat u een behandeling krijgt van de zenuwen bij het kniegewricht. Dit wordt ook wel een Genicularis-behandeling genoemd. Deze behandeling is voor patiënten met chronische pijn in de knie, bijvoorbeeld door artrose of na een knievervanging. Het gaat om een blokkade van drie zenuwen rondom de knie. Door deze zenuwen te blokkeren, wordt de pijn in uw knie minder.

Wat is een proefblokkade?

Soms wordt er een proefblokkade vooraf gedaan die ongeveer tien minuten duurt. Dit houdt in dat we een lokaal verdovingsmiddel (lidocaïne) inspuiten. Heeft dit een goed resultaat, dan krijgt u bij een vervolgafspraak een behandeling met radiofrequente stroom (RF) of met behulp van medicatie (Fenol). De behandeling vermindert de pijn voor langere tijd. Voor de proefblokkade mag u gewoon eten en drinken.

Waar vindt de behandeling plaats?

Deze behandeling vindt plaats in Rijnstate Velp. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling van het Pijncentrum op de eerste etage. De behandeling duurt ongeveer een half uur en vindt meestal plaats op de operatiekamer.

Hoe verloopt de behandeling?

U krijgt voor deze behandeling waarschijnlijk sedatie (een roesje) en plaatselijke verdoving. Voorafgaand aan de behandeling vindt een (telefonisch) consult plaats met de sedatie specialist. Tijdens dit consult wordt uw gezondheid besproken en wordt aan u uitgelegd wat u van de sedatie (het roesje) kunt verwachten.

Op de dag van de behandeling brengen we een infuus in. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Met behulp van röntgenbeelden brengt uw arts de naalden in de juiste positie. Vervolgens blokkeren we de drie zenuwen met behulp van medicatie (Fenol) of radiofrequente stroom (RF). Na afloop blijft u nog even op de verkoeverkamer, waarna u weer teruggaat naar de afdeling van het Pijncentrum.

Wat is het resultaat van de behandeling?

De meeste patiënten hebben na de behandeling minder pijn. Het effect is pas na een paar dagen tot een paar weken duidelijk en houdt gemiddeld enkele maanden aan. Soms is een nog een behandeling nodig. Tijdens een controleafspraak bespreekt de verpleegkundige of de specialist dit met u.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: