Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Perifeer vaatlijden

U bent doorverwezen door uw huisarts of specialist naar het Rijnstate Vasculair Centrum, omdat u een aandoening aan uw vaten heeft (perifeer vaatlijden). Hier staat beschreven wat u kunt verwachten.

Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen of patiënten die deze aandoeningen al hebben. Specialisten van diverse disciplines werken hier samen. 

Vaataandoeningen 

Veel mensen hebben, soms zonder dat ze het weten, vaatafwijkingen en/of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit is een gevolg van slagaderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd. Hierdoor ontstaan er vernauwingen in de slagaders. Veel voorkomende problemen die ontstaan door deze vernauwingen zijn een hartinfarct, een beroerte, verwijding van de lichaamsslagader en etalagebenen (vernauwing van de beenslagaders). Deze laatste valt onder perifeer vaatlijden. Daarom bent u naar het Rijnstate Vasculair Centrum verwezen.

Bovengenoemde aandoeningen kunnen tegelijkertijd voorkomen en houden verband met elkaar. Het Rijnstate Vasculair Centrum besteedt aandacht aan alle aspecten die met atherosclerose te maken hebben. Bij uw eerste bezoek aan ons centrum worden uw klachten beoordeeld door de vaatchirurg en gespecialiseerd verpleegkundige. Zij zetten samen met u uw behandeltraject uit en informeren u hierover. Daarnaast krijgt u adviezen over een gezonde leefstijl en hoe u het best om kunt gaan met de bijkomende ziekten. Tevens krijgt u medicijnadviezen en wordt u gecontroleerd en behandeld totdat de geconstateerde afwijkingen verdwenen of gestabiliseerd zijn. De huisarts verzorgt de verdere begeleiding. 

Wie werken er bij het Vasculair Centrum? 

Bij het Rijnstate Vasculair Centrum zijn verpleegkundigen werkzaam die zijn gespecialiseerd in vaatziekten en de risicofactoren op hart- en vaatziekten. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen bespreken het behandelingstraject met u, zetten het traject in gang en begeleiden u gedurende het hele traject. Dit gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met uw specialist. Naast de gespecialiseerd verpleegkundigen werken er vaatchirurgen en vasculair geneeskundigen (internisten) bij het Vasculair Centrum. De specialist is eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw aandoening. 

Voorafgaand aan het polikliniekbezoek 

U bent gebeld door de verpleegkundige om uw klacht zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor urine- en bloedonderzoek, vaatonderzoek en een afspraak voor een gecombineerd bezoek aan de vaatchirurg en de verpleegkundige.
De verschillende onderzoeken worden op één ochtend gepland en vinden aansluitend aan elkaar plaats. U ontvangt een aantal formulieren, namelijk: 

  1. Een aanvraagformulieren voor urine- en bloedonderzoek.
  2. Een uitnodiging voor het vaatonderzoek.
  3. Een vragenlijst ‘Vasculair Centrum’.

Enkele dagen tot een dag voor uw eerste afspraak laat u bloed afnemen en levert u de ochtendurine in. U kunt bloed af laten nemen tussen 8.00 en 10.00 uur in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar, Rijnstate Arnhem-Zuid of Rijnstate Velp. Hiervoor is het nodig dat u nuchter blijft. Dat betekent dat u vanaf 24.00 uur de avond ervoor niets meer mag eten of drinken. U mag wel water drinken. Uw medicijnen kunt u ook innemen met water.
Het vaatonderzoek en de afspraak bij de verpleegkundige en vaatchirurg vinden op één ochtend aansluitend aan elkaar plaats. 

Vragenlijst 

Daarnaast vragen wij u om enkele dagen voor uw afspraak via onze website in ‘Mijn Rijnstate’ een vragenlijst in te vullen. U gaat naar www.rijnstate.nl/mijnrijnstate, kies voor inloggen met uw DigiD en dan staat de vragenlijst voor u klaar. Mocht u geen gebruik maken van internet verzoeken wij u de papieren vragenlijst ingevuld mee te nemen naar uw afspraak. Als u zich 15 minuten voor de afspraak meldt zullen wij u helpen de vragenlijst digitaal in te voeren op het Vasculair Centrum. 

Tijdens het polikliniekbezoek 

Tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek bespreekt de vaatchirurg de uitslagen van de onderzoeken met u. De gespecialiseerd verpleegkundige brengt uw vaatklacht en de risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart. Daarnaast vindt er lichamelijk onderzoek plaats. Er wordt gekeken naar uw bloeddruk en de uitslagen van het urine- en bloedonderzoek. Aan het eind van het bezoek wordt samen met de vaatchirurg de behandeling en het behandelplan in gang gezet. Het eerste gecombineerde bezoek aan de vaatchirurg en de gespecialiseerd verpleegkundige duurt ongeveer 45 minuten.

Contact 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 088 - 005 3077 (Arnhem) of 088 - 005 9715 (Zevenaar).

U vindt het Vasculair Centrum op de volgende locaties: 
Rijnstate Arnhem: route 59
Rijnstate Zevenaar: u kunt zich melden bij de balie route 7
Rijnstate Arnhem-Zuid: route 25
Rijnstate Elst: eerste verdieping

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: