Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

PEP-kuur

In verband met een mogelijke hiv-besmetting heeft de internist u een PEP-kuur voorgeschreven. Hier leest u informatie over het doel en het gebruik van deze kuur.

Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem. 

Inleiding 

PEP staat voor Post Exposure Profylaxe. Een PEP-kuur wordt voorgeschreven als - na een risico-inschatting - blijkt dat er kans op besmetting met het hiv-virus is. Kans op besmetting bestaat na een onveilig seksueel contact of als er bloed-bloed contact is geweest, bijvoorbeeld door een incident met een gebruikte naald.
Bij de risico-inschatting op hiv wordt ook gekeken naar een mogelijke hepatitis B of C besmetting. Ook kunt u het advies krijgen u op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) te laten controleren. 

De kans op overdracht van hiv na een prikaccident is 0,3%, voor hepatitis B is dat 5 tot 10%. Voor hepatitis C is dat 0,2 tot 5%

Behandeling 

Tijdens de PEP-kuur krijgt u vier weken anti-retrovirale medicatie voorgeschreven. Deze medicijnen worden ook gebruikt voor de behandeling van hiv-patiënten. Als u deze medicijnen zo snel mogelijk (tot maximaal 48 uur) na het incident gebruikt, kan dit een hiv-besmetting voorkomen. 

De medicatie die wordt voorgeschreven is anti retrovirale medicatie. Bij deze middelen is er kans op interactie met andere medicijnen. Het is daarom belangrijk dat u laat weten of u andere medicijnen gebruikt. Als u tijdens de PEP-kuur andere medicijnen krijgt voorgeschreven, laat dit dan altijd checken bij uw eigen apotheek of bij de HIV-poli.

U krijgt voor vier dagen medicijnen mee uit het ziekenhuis. Het recept kunt u laten faxen naar uw eigen apotheek of inleveren bij de poli-apotheek van Rijnstate.

Indien u geen antistoffen heeft tegen Hepatitis B, kan op de Spoedeisende Eerste Hulp met Hepatitis B vaccinatie worden gestart en/of Hep B immunoglobulinen. De vaccinatie tegen Hepatitis B moet bij de huisarts vervolgd worden.

Controles 

De eerste controle is op het moment van het incident. In de tweede week na het incident komt u terug voor een bloedcontrole. Hierbij wordt vooral gekeken naar lever- en nierfuncties, het algemene bloedbeeld en mogelijke bijwerkingen van de kuur. Na zes weken wordt uw bloed gecontroleerd op hiv-antistoffen en zo nodig op hepatitis C antistoffen. Na drie maanden wordt opnieuw een hiv test gedaan. Hierna heeft u zekerheid over mogelijke besmetting op hiv en Hepatitis B of C. Alle uitslagen worden in een gesprek bij de internist of verpleegkundig specialist met u besproken.

Wij adviseren u om tijdens de kuur tot de laatste controle na drie maanden, waar u de uitslag krijgt, alleen beschermde seks contacten (met condoom) te hebben.

Gebruik van de medicijnen 

De medicatie die wordt voorgeschreven bestaat altijd uit drie verschillende soorten anti retrovirale medicijnen. Deze zijn vaak gecombineerd in een of meerdere pillen. De medicatie moet dagelijks op hetzelfde tijdstip worden ingenomen. Zie bijsluiter of informatie op het medicatie potje. 

Bijwerkingen 

Mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid en vermoeidheid. Meer informatie vindt u in de bijsluiter.

Vragen 

Met vragen over de kuur kunt u contact opnemen met een van de verpleegkundig specialisten of met uw behandelend internist. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-0056780 (kantooruren) of via het algemene nummer van het ziekenhuis: 088-0058888 (buiten kantooruren). 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: