Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Overmatige misselijkheid tijdens de zwangerschap (hyperemesis)

Na overleg met uw gynaecoloog wordt u opgenomen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie omdat u last heeft van overmatige misselijkheid en/of braken tijdens uw zwangerschap. Dit wordt hyperemesis gravidarum genoemd. Hier wordt een gemiddeld verloop van de behandeling besproken.

Wat is hyperemesis gravidarum? 

Hoewel er meestal gesproken wordt over ochtendmisselijkheid in de zwangerschap, is dat een verwarrende term. Ongeveer 70 tot 85% van de zwangere vrouwen heeft de eerste drie maanden last van misselijkheid en vooral in de ochtend ook van braken. Dat heet emesis gravidarum. We spreken van overmatige misselijkheid en braken (hyperemesis gravidarum) als u tijdens uw zwangerschap nauwelijks nog voedsel of drinken kunt nuttigen en uw lichaam daarom zijn vetreserves gaat afbreken. Door dit proces komen er ketonen in de urine. Vaak is hiervoor een ziekenhuisopname noodzakelijk.

Oorzaken 

Er bestaan meerdere theorieën over de mogelijke oorzaak, maar hoe hyperemesis gravidarum precies ontstaat, is niet duidelijk. Een combinatie van verschillende factoren kan leiden tot overmatig braken in de zwangerschap.
Zwangerschapsbraken kan te maken hebben met hormoonveranderingen tijdens de zwangerschap. Ieder mens reageert weer anders op veranderingen in de hormoonhuishouding. Bij een tweelingzwangerschap wordt veel zwangerschapshormoon aangemaakt; ook bij een molazwangerschap is dat het geval. Dat is een zwangerschap waarbij het embryo niet levensvatbaar is).

Daarnaast kunnen psychische oorzaken en stress het braken versterken. Steeds vaker blijkt stress een versterkende invloed te hebben op de misselijkheid en het braken. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij veel vrouwen met hyperemesis gravidarum de stress veroorzaakt wordt doordat zij bezorgd zijn om de gezondheid van de baby en zichzelf of door de tegenvaller van een vervelende zwangerschap. Ook de onzekerheid over hoe lang dit gaat duren en de angst dat het misschien wel heel lang duurt spelen een rol. Bovendien ervaren veel vrouwen een schuldgevoel omdat zij menen niet te voldoen aan bepaalde verwachtingen. De reactie van mensen uit de omgeving kan daarbij meespelen. Sommigen vinden het aanstellerij en weer anderen denken dat de klachten door een “harde aanpak” vanzelf overgaan.

Zwangerschap 

Een zwangerschap kan gezien worden als een overgangsperiode. U wordt van dochter zelf moeder worden, van gezinslid naar hoofd van het gezin. In deze periode kunnen ook eerdere problemen naar voren komen waar nooit echt een goede oplossing voor gevonden is. Vaak is dit een nieuwe kans om een betere, meer passende oplossing te vinden.

Lichamelijke klachten 

De lichamelijke klachten die een ziekenhuisopname noodzakelijk maken zijn uitdroging en/of ondervoeding en afwijkingen in uw bloed en urine. Dit kunt u merken aan één of meerdere van onderstaande symptomen;

 • u bent heel gevoelig voor beweging, licht en geluid. Hierdoor wordt de misselijkheid erger;
 • u bent extreem moe en zwak;
 • u heeft een heel gevoelige kokhalsreflex. Tanden poetsen is bijvoorbeeld een hele uitdaging;
 • u neemt geuren zeer sterk waar. Dit zorgt voor misselijkheidsaanvallen en overgeven;
 • u bent niet meer in staat zelf te douchen of uzelf te verzorgen;
 • u bent niet meer in staat aan het normale leven deel te nemen (uw huishouden te doen, voor uw kinderen te zorgen of te werken);
 • als gevolg van uitdroging wordt uw huid minder soepel;
 • u heeft een snelle hartslag;
 • u bent duizelig of valt zelfs flauw;
 • u bent verward. Dit kan komen door de uitdroging. Soms heeft u dat zelf niet goed in de gaten;
 • u heeft ketonen in de urine. Dit kan met een urinetest door de huisarts of verloskundige worden vastgesteld).

Uw baby heeft gelukkig niet onder uw lichamelijke klachten te lijden. Uw lichaam zorgt ervoor dat de baby als eerste krijgt wat het nodig heeft. De behandeling tijdens uw opname is erop gericht om uw conditie te verbeteren. 

Tijdens de ziekenhuisopname 

In het begin van de opname is het belangrijk om rust te houden. Om uitdroging te voorkomen krijgt u vocht toegediend via een infuus. De gynaecoloog schrijft u vitamines via het infuus voor. Uw urine wordt dagelijks onderzocht op ketonen. Zo nodig krijgt u medicijnen tegen de misselijkheid.

Als het iets beter gaat, mag u vaak weer voorzichtig aan proberen wat te drinken en daarna ook te eten. Begin met wat u lekker vindt. Als u twijfelt, overlegt u dan met de verpleegkundigen. Zij kunnen u goed adviseren. Zolang u zelf niet voldoende vocht en voeding kunt innemen en binnenhouden, blijft u het infuus houden. Soms is het noodzakelijk om te starten met sondevoeding, vloeibare voeding die via een slangetje in uw neus gegeven wordt.

Regelmatig wordt de diëtiste betrokken bij de behandeling. Deze bekijkt of uw voedingstoestand goed is en hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Ook kan het zijn dat u voor psychische ondersteuning een maatschappelijk werker of psycholoog ziet tijdens uw opname.

Ontslag 

Als uw lichamelijke conditie en de uitslagen van het bloed en urine het toelaten, mag u weer naar huis. U komt nog een keer voor controle naar de polikliniek Gynaecologie. Meestal kunt u uw zwangerschap daarna weer laten controleren door uw eigen verloskundige. Als de klachten hardnekkig zijn, kan het gebeuren dat u nogmaals opgenomen moet worden.

Vragen? 

Heeft u nog vragen of problemen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek (tijdens kantooruren). Buiten kantooruren en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Telefoonnummers 

Polikliniek Gynaecologie Rijnstate Arnhem: 088 – 005 7740
Spoedeisende Hulp Rijnstate Arnhem: 088 – 005 6680
(voor spoedgevallen buiten kantooruren) 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: