Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

OSA-verpleegkundige/verpleegkundig specialist OSA

In verband met OSA (Obstructief Slaap Apneu) heeft uw arts u doorverwezen naar het spreekuur van de OSA-verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg en de begeleiding van patiënten met OSA. Zij werken daarbij nauw samen met de longartsen. Hier leest u wat u van hen kunt verwachten. 

Het verpleegkundig spreekuur 

U heeft van uw longarts te horen gekregen dat u slaapapneu (OSA) heeft. De verpleegkundige of verpleegkundig specialist kan u verdere uitleg geven over de oorzaak en gevolgen van OSA en de behandelingsmogelijkheden. Mogelijk heeft u zelf ook vragen naar aanleiding van uw bezoek aan de longarts of de informatie ‘Slaapapneu, wat nu?’. Deze vragen kan de verpleegkundige of verpleegkundig specialist dan ook beantwoorden.

Behandelingsmogelijkheden 

Geforceerde zijligging 
Als geforceerde zijligging de eerste keus van behandeling is, zal de verpleegkundig specialist hierover uitleg en advies geven. Over het algemeen wordt na vier weken weer een afspraak gemaakt met de verpleegkundig specialist om het effect te beoordelen en het vervolg traject af te spreken.

KNO-arts of tandarts 
Als u bent doorverwezen naar de KNO-arts voor de beoordeling van operatieve mogelijkheden of de tandarts voor een snurkbeugel (MRA), zult u na drie maanden weer een afspraak krijgen bij de verpleegkundig specialist. Als u vragen heeft kunt u uiteraard eerder een afspraak maken.

CPAP 

Als u start met CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) wordt u na twee dagen gebeld door de verpleegkundig specialist. Omdat de CPAP aangesloten is op uw wifi, kan zij van afstand meekijken hoe de eerste nachten zijn gegaan. Ze vraagt dan ook naar uw eerste ervaringen. Na een week volgt een afspraak bij de verpleegkundige. Er is dan aandacht voor:

  • Het gebruik van de CPAP apparatuur
  • Het effect van de behandeling met CPAP op uw klachten
  • Het gebruik van het (neus)masker
  • Eventueel voorkomende problemen met de apparatuur
  • Slaapkwaliteit

Ook kunt u alle vragen die u heeft over de oorzaken en gevolgen van OSA met haar bespreken.

Als u goed reageert op de CPAP-therapie en het apparaat is goed ingesteld, wordt u na vier weken gebeld door de verpleegkundige. Als de instelling nog niet optimaal is, neemt de verpleegkundige eerder telefonisch contact met uw op.

Doorgaans krijgt u na zes maanden en daarna jaarlijks een controleafspraak bij de verpleegkundig specialist. Als u een CPAP heeft die niet op afstand uitleesbaar is, neemt u dan bij elke controle de SD-kaart uit de CPAP mee. Deze kan dan uitgelezen worden.

Duur van de gesprekken 

Het gesprek met de verpleegkundige of verpleegkundig specialist duurt ongeveer vijftien minuten. Als het nodig of gewenst is, wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Als u vragen heeft kunt u altijd een extra poliklinische of telefonische afspraak maken bij de verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Een afspraak maken 

De longarts verwijst u door naar de verpleegkundige of verpleegkundig specialist OSA. Bij de polikliniek van het Slaapcentrum kunt u een afspraak maken via de balie of via telefoonnummer 088 - 005 7790. Ook als u zelf een keer een afspraak wilt maken kunt u dit telefoonnummer bellen.

Het spreekuur van de verpleegkundige of verpleegkundig specialist vindt plaats in Rijnstate Elst op woensdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Vragen 

Als u vragen heeft over het verpleegkundig spreekuur kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: