Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Orchidopexie bij kinderen (vastzetten van de zaadbal)

Binnenkort krijgt uw zoon een behandeling aan niet-ingedaalde zaadballen. Deze behandeling heet een orchidopexie. Voor deze ingreep wordt hij een dag opgenomen op de Dagbehandeling Kinderen/Jongeren in Rijnstate Arnhem. 

Hier kunt u de informatie over de ingreep nog eens nalezen. Het is belangrijk om samen goed voorbereid te zijn op de opname.

Wat is een orchidopexie?

Bij een orchidopexie wordt de zaadbal (testis) vastgezet in de balzak (scrotum). 

Hoe verloopt de ingreep?

De operatie wordt verricht onder algehele anesthesie (narcose) in dagbehandeling of in een kortdurende opname.

Voorbereidende afspraak 
Uw zoon krijgt vóór de operatie een voorbereidende afspraak bij de anesthesist op de Preoperatieve Screening (POS). Op onze webpagina Anesthesie bij kinderen leest u alle informatie over de narcose en nuchter zijn. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: