Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Orale glucosetolerantietest (kind)

Uw kind krijgt binnenkort een orale glucosetolerantietest (OGTT). Hier leest u meer over de voorbereiding op de test en het verloop ervan.
Wij verwachten uw kind voor de orale glucosetolerantietest op de kinderdagbehandeling in Rijnstate Arnhem. 

Datum: 

Tijdstip: 

Wat is een orale glucosetolerantietest? 

Glucose is een ander woord voor suiker. Bij een OGTT bekijken we hoe hoog de glucosewaarde in het bloed van uw kind is als uw kind nuchter is. Daarna meten we de waarde nadat uw kind suikerwater heeft gedronken. Deze waarde hoort niet te veel te stijgen. 

Voorbereidingen thuis 

Stel uw kind gerust 

Waarschijnlijk ziet uw kind een beetje tegen het onderzoek op. Dat is heel begrijpelijk. Bereid uw kind daarom op het onderzoek voor. Wat u daarbij kunt vertellen, is erg afhankelijk van de leeftijd en van uw kind. U kent uw kind beter dan wij, maar wij helpen u graag. Belt u gerust als u vragen heeft.

Eten en drinken 

Voor het onderzoek moet uw kind een lege maag hebben. Daarom mag uw kind de avond voor het onderzoek na 24.00 uur niets meer eten of drinken. Bij ernstige dorst mag uw kind een slokje water nemen: alleen water, geen thee of limonade.

Medicijnen 

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag het deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken. De medicijnen mogen alleen met water worden ingenomen.

Wat te doen bij ziekte 

Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt. We kunnen dan met u overleggen of de afspraak door kan gaan of uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is geweest met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft, zoals waterpokken of kinkhoest.

Speelgoed en kleding 

Het is verstandig iets mee te nemen waarmee uw kind graag speelt. Laat uw kind ook gemakkelijke kleding dragen, liefst met korte mouw.

Verloop van het onderzoek 

Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. Daar brengt de arts een infuus in via een prik aan de binnenkant van de elleboog of bovenop de hand van uw kind. Dit doet een beetje pijn. Voor het verdoven van de prikplaats kunnen we als gebruik maken van een verdovende spray die snel werkt, als uw kind heel erg angstig is. Het infuus blijft tijdens het onderzoek zitten. Uw kind heeft er weinig last van en kan zich gewoon bewegen. Alleen met de arm waar het infuus in zit, moet uw kind voorzichtig zijn.

Uw kind krijgt een suikeroplossing te drinken, die de hormoonproductie van het lichaam beïnvloedt. De verpleegkundige neemt via het infuus wat bloed af voordat uw kind de oplossing opdrinkt en ook een paar keer daarna. Hier voelt uw kind niets van. De bloedmonsters gaan voor onderzoek naar het laboratorium.

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer tweeënhalf uur.

Na afloop 

Als het onderzoek is afgelopen, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Dit doet geen pijn. Na de test kan uw kind zich wat slap voelen. Daarom krijgt uw kind voor het naar huis gaan eerst iets te eten en te drinken. We maken met u een telefonische afspraak om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Vragen? 

Heeft u vragen over het onderzoek, dan beantwoorden wij deze graag. U kunt bellen met de kinderdagbehandeling. Het telefoonnummer is 088 - 005 6953.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: