Opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Het behandelteam

Verpleegkundige

De verpleegkundigen zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij spreken met alle disciplines die bij uw behandeling betrokken zijn. De verpleegkundigen coördineert alle zorg rondom u. Zij zullen u ondersteunen bij de dagelijkse verzorging als dat nodig is. Daarnaast proberen zij u actief te maken en structuur te bieden gedurende de dag. Zij zullen regelmatig met u in gesprek gaan om goed te kunnen observeren en ondersteuning te bieden. De verpleegkundigen verzorgen de medicatie. U kunt zowel voor praktische als inhoudelijke vragen bij hen terecht. Wel kan het zijn dat de verpleegkundigen voor sommige vragen moeten overleggen met een arts voordat ze u antwoord kunnen geven. In het begin van de dienst maakt u kennis met de verpleegkundige die voor u verantwoordelijk is, zodat u weet bij wie u terecht kunt.

Psychiater

In overleg met de psychiater is besloten tot opname. De psychiater draagt de eindverantwoordelijkheid voor uw behandeling. Hij (of de arts-assistent) onderzoekt en behandelt uw psychische problemen en beoordeelt in hoeverre deze samen kunnen hangen met uw lichamelijke gesteldheid. Aan het begin van uw opname stelt de psychiater een behandelplan op. Hierin staat hoe uw behandeling eruit zal zien. In overleg met u schakelt hij andere specialisten in als dat nodig is.

Arts-assistent

Op de afdeling Psychiatrie werken arts-assistenten. Over het algemeen is de arts-assistent uw eerste aanspreekpunt met betrekking tot de behandeling. Zij behandelen patiënten onder supervisie van een psychiater.

Coassistent

In Rijnstate werken coassistenten. Zij doen praktijkervaring op in het ziekenhuis. Hierdoor kan het voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht: eerst door de coassistent en vervolgens door de behandelend arts. Aangezien coassistenten nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts.

Voedingsassistent

De voedingsassistenten zijn deskundig op het gebeid van voeding en zullen u begeleiden bij de maaltijden. Er wordt rekening gehouden met speciale dieetwensen of beperkingen. Als dat nodig is stimuleren zij u om bij de maaltijden aanwezig te zijn. Daarnaast kunnen zij u ondersteunen als u het lastig vindt om voldoende te eten en te drinken.

Ervaringsdeskundige

Binnen onze afdeling is een ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving werkzaam. De ervaringsdeskundige is vier dagen per week aanwezig en kan aansluiten bij uw behandeling ter ondersteuning. Op verzoek organiseert de ervaringsdeskundige een wandeling of onderneemt hij andere activiteiten met u. In overleg met u en de verpleegkundige kan bekeken worden of u hier aan kunt deelnemen.

Psycholoog

De klinisch psycholoog stelt diagnoses en behandelt psychische problemen die samenhangen met lichamelijke klachten. De psychiater stelt vast of u voor deze therapie in aanmerking komt.

Therapeut

Afhankelijk van uw ziektebeeld kan activiteitentherapie deel uitmaken van uw behandeling. Als u hiervoor in aanmerking komt, voert een van de therapeuten een intakegesprek met u. Tijdens dit gesprek zal de therapeut u uitleggen wat het doel van de therapie is. Vormen van activiteitentherapie zijn:

  • Beeldende therapie
  • Muziektherapie
  • Bewegingstherapie
  • Sport(therapie)
  • Ontspanningstherapie
  • Mindfulness training

Geestelijke verzorging

In Rijnstate werken geestelijk verzorgers van protestantse, katholieke en humanistische signatuur en een imam. Wanneer u met een van hen wilt praten, kunt u via de verpleegkundige een afspraak maken. In de centrale hal van het ziekenhuis bevindt zich een stiltecentrum. Als u behoefte heeft aan een moment van bezinning kunt u hier gebruik van maken in overleg met een verpleegkundige.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: