Opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

De afdeling

Kennismaking

Aan het begin van uw opname heeft u een gesprek met een verpleegkundige en een arts-assistent. Uw persoonlijke gegevens en de reden van uw opname worden daarin besproken. Uw behandelend psychiater blijft betrokken en zal u op een van de eerste dagen van de opname spreken. Daarnaast zal een arts een lichamelijk onderzoek doen.

De eerste dagen

Open afdeling
Op de open afdeling bent u vrij om van de afdeling af te gaan. Tijdens uw verblijf vragen wij u het even te melden als u de afdeling verlaat.

Gesloten afdeling
Op de gesloten afdeling werken we met verschillende vrijheden. Deze vrijheden worden altijd in overleg met uw behandelend arts aangepast.

 • Geen vrijheden: u mag de afdeling niet verlaten;
 • Vrijheid 1: u mag de afdeling verlaten met een verpleegkundige of een arts;
 • Vrijheid 2: u mag de afdeling verlaten met uw familie, een verpleegkundige of een arts;
 • Vrijheid 3: u mag de afdeling in overleg en met tijdsafspraken, zelfstandig verlaten.

Weekenden

In principe blijft u het eerste weekend van uw opname op de afdeling. In dit weekend kunt u de afdeling leren kennen en de verpleegkundigen hebben tijd en gelegenheid u te observeren in verband met uw behandeling. Daarna wordt in overleg met uw behandelend arts gekeken of u met weekendverlof kan en hoe lang u kunt gaan.

Afdelingsregels

Op de afdeling gelden enkele huisregels. Als u zich niet aan deze regels houdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw behandeling.

 • Gezamenlijke ruimtes, zoals huiskamers, therapie-, bad- en doucheruimtes moet u opgeruimd achterlaten.
 • Op de open afdeling geldt: woensdag om 09.00 uur huiskameroverleg, hier wordt onder andere het leefklimaat besproken en worden corveetaken verdeeld. Wij verwachten van u dat u deelneemt aan dit overleg.
 • Het gebruik van alcohol en drugs op de afdeling is niet toegestaan.
 • U draagt zelf zorg voor uw wasgoed. U kunt dit bijvoorbeeld meegeven aan familie of vrienden.
 • Mobiel bellen mag op de afdeling. Wel vragen wij u om rekening te houden met de privacy van andere patiënten. Dus als u wilt bellen, zoek dan even een rustige plek op.
 • U komt gewassen en aangekleed aan het ontbijt, bij voorkeur niet in uw pyjama en/of ochtendjas
 • Op de open afdeling geldt: geen bezoek in de huiskamer
 • Het schoonhouden van de huiskamer is een taak voor iedereen
 • Wanneer een verpleegkundige bezig is in de medicatiekamer, mag u hem of haar niet storen.
 • In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij alleen informatie geven aan contactpersonen die genoteerd staan in het patiëntendossier, wij vragen uw begrip hiervoor.

Bekijk alle huisregels op de afdeling Psychiatrie.

Bezoek

Bezoek is welkom van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen is dit van 13.00 tot 17.00 uur én van 18.00 tot 20.00 uur. Voor uw welzijn is het beter dat bezoek niet met meer dan twee personen tegelijk komt. Op de open afdeling vragen wij u om niet met uw bezoek in de huiskamer te gaan zitten. U kunt met uw bezoek naar de centrale hal van het ziekenhuis. Zo blijft de huiskamer een rustige plek voor mensen die bijvoorbeeld geen bezoek ontvangen.

Medicatie

Wij vragen u om medicijnen die u van huis heeft meegebracht aan de verpleegkundige of aan het bezoek mee naar huis te geven. Zo hebben de verpleegkundigen overzicht over de medicijnen op de afdeling en het gebruik hiervan. Medicijnen die uw behandelend arts voorschrijft, worden door het ziekenhuis verstrekt.

Rookbeleid

Rijnstate is een rookvrij ziekenhuis. Roken op het terrein van het ziekenhuis is niet toegestaan. Dit betekent dat u via de hoofdingang naar de straat loopt om te roken als u bent opgenomen op de open afdeling. Patiënten die op de gesloten afdeling verblijven hebben deze vrijheid soms niet. Daarom is er voor hen een kleine rookruimte gecreëerd op het buitenterras van de gesloten afdeling.

Cameratoezicht

Omdat we veiligheid voor zowel onze patiënten als voor onze medewerkers op de afdeling erg belangrijk vinden, is er op sommige patiëntenkamers de mogelijkheid om cameratoezicht te houden. Het toezicht beperkt zich enkel tot de slaapkamer, niet op de sanitaire voorzieningen van de kamer. Wij zullen alleen op cameratoezicht overgaan wanneer dit noodzakelijk geacht wordt en we geen andere manieren (meer) kunnen inzetten om uw veiligheid en/of die van ons te kunnen waarborgen. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Elektronisch patiëntendossier

Tijdens uw opname worden uw gegevens in het elektronisch patiëntendossier opgenomen. Alle hulpverleners noteren hun bevindingen in dit dossier. Dit dossier is primair bedoeld voor het behandelteam binnen de MPU. Andere artsen hebben alleen bevoegdheid tot inzage als ze betrokken zijn bij uw behandeling. U heeft het recht om uw dossier in te zien. Dit verzoek kunt u indienen bij uw behandelend arts. U kunt ook gebruik maken van Mijn Rijnstate. Hier kunt u uw medisch dossier inzien, uitslagen van onderzoeken bekijken of online een afspraak plannen. Dit kan via www.mijn.rijnstate.nl. U kunt hier inloggen met uw DigiD.

Vrijwillige of gedwongen opname

Vrijwillige opname
Als u vrijwillig bent opgenomen zijn uw rechten en plichten geregeld via de WGBO (Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Deze wet regelt onder andere het recht op informatie en het inzagerecht.

Gedwongen opname
Als u een gevaar vormt voor uzelf of voor anderen is een gedwongen opname soms nodig om het gevaar af te wenden. U kan dan tijdens opname een crisismaatregel (CM) of een zorgmachtiging (ZM) krijgen. Als u bent opgenomen op grond van een CM of ZM is uw vrijheid beperkt. Dit houdt in dat er beperkingen opgelegd kunnen worden in uw bewegingsvrijheid en in het ontvangen van bezoek. Als u gedwongen bent opgenomen zijn uw rechten en plichten geregeld via de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Meer informatie hierover kunt u krijgen op de afdeling.

Aansprakelijkheid

Rijnstate is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding en brillen. Na een spoedopname kunt u uw waardevolle bezittingen beter zo snel mogelijk aan familie of kennissen meegeven. U heeft op uw kamer een klein kluisje waarin u uw persoonlijke spullen kunt bewaren.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Heeft u vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP weet welke rechten en plichten u als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft. De PVP behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet. De PVP doet niets zonder uw toestemming. Bovendien is de PVP onafhankelijk. De PVP is niet in dienst van Rijnstate, maar bij de landelijke Stichting PVP.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: