Opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Contact

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan met de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Heeft u een klacht?

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de behandeling, de bejegening, de inperking van uw rechten of de toepassing van middelen en maatregelen. Blijf niet rondlopen met uw klacht. Bespreek deze met de verpleegkundige, uw behandeld arts of het afdelingshoofd. U kunt ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris of met de PVP.

Contactgegevens

Verpleegkundigen
Open afdeling: 088 - 005 8948
Gesloten afdeling: 088 - 005 8949

Patiёntentelefoon
088 - 005 8107

Patiёntenvertrouwenspersoon (PVP)
Helpdesk: 0900 - 444 88 88
Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur

Klachtenfunctionaris Rijnstate
Maandag t/m vrijdag: 088 - 005 75 39
Klachtenformulier: www.rijnstate.nl/klacht

Schriftelijke klachten kunt u sturen naar:
Klachtenbureau Rijnstate
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 9555
6800 TA Arnhem

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: