Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Operatie aan een verzakking van de baarmoeder of vaginatop met de Da Vinci Robot

Inleiding 

Na overleg met uw behandelend arts overweegt u een operatieve correctie te laten uitvoeren aan de verzakking van uw baarmoeder of, als uw baarmoeder al is verwijderd, aan de top van uw vagina. Hier vindt u informatie over die behandeling.

In veel gevallen kan een verzakking goed worden verholpen met een pessarium en/of fysiotherapie. Als dit onvoldoende resultaat geeft, kunt u voor een operatie kiezen. Vaak wordt voor een operatie via de schede gekozen, maar in bepaalde gevallen voldoet een buikoperatie beter, omdat uw eigen bindweefsel te zwak is om op de lange termijn voldoende steun te geven.
In dat geval kan worden gekozen voor het gebruik van een niet-oplosbaar kunstmateriaal (‘matje’) voor optimale stevigheid. Dit werd tot voor kort via een grote buikoperatie gedaan. Dankzij de inzet van de Da Vinci Robot is deze behandeling echter ook mogelijk via een kijkoperatie.

De voordelen op een rij: 

 • Minder pijn na de operatie.
 • Minder bloedverlies.
 • Sneller herstel en korter ziekenhuisverblijf (gemiddeld 2 dagen).
 • Sneller hervatten van uw normale dagelijkse activiteiten.
 • Minder littekens en wondinfecties.

En voor de operateur: 

 • 3-dimensionaal zicht, waardoor de gynaecoloog diepte kan zien.
 • Instrumenten die in de buik de natuurlijke handbewegingen nabootsen.
 • Een rustige houding achter het besturingssysteem waardoor de operateur ontspannen een langdurige ingreep kan doen en niet overbelast raakt.

Overigens benadrukken wij dat

 • de ‘robot’ geen zelfstandig werkend apparaat is, maar de chirurg de instrumenten met zijn vingers aanstuurt;
 • deze ingreep niet voor alle verzakkingen geschikt is.

De ingreep 

U wordt op de operatietafel in een hoek van 45 graden gebracht met het hoofd naar beneden. Dit moet om goed zicht te krijgen op de organen waar u aan wordt geopereerd. De ingreep duurt ongeveer twee uur. De buikholte wordt gevuld met koolzuurgas om ruimte tussen de organen te maken. Vervolgens worden er vijf kleine sneetjes in uw buik gemaakt. Hierdoor brengt de gynaecoloog de instrumenten voor de operatie, die door de robotarmen worden vastgehouden, in het lichaam.

Het matje wordt vanuit de buikholte op de achterwand en voorwand van de schede aangebracht nadat de blaas en darm hier deels van zijn afgehaald. Daarmee wordt de schede top of baarmoeder meegenomen en op de oorspronkelijke anatomische plaats gebracht. Door het matje aan een tussenwervelschijf van de wervelkolom vast te hechten, blijft het op zijn plek.

Om dit optimaal uit te voeren, verwijderen we veelal uw baarmoeder (als u die nog heeft). Als de baarmoeder niet wordt verwijderd, combineren we de ingreep met een sterilisatie. Heeft u nog een kinderwens dan voeren we de operatie uit na uw laatste zwangerschap. 

Na de operatie 

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer, waar we uw bloeddruk, hartritme en urineproductie in de gaten houden en als het nodig is pijnstilling toedienen. U kunt in eerste instantie een opgezet gevoel in uw gezicht en/of ogen ervaren door de houding tijdens de ingreep. Verder kan uw schouder ook pijnlijk zijn door het nog overgebleven gas in de buikholte. Deze klachten verdwijnen snel. 

Terug op de afdeling wordt u op de dag van de operatie vooral op bed verzorgd, maar het kan ook zijn dat u al rechtop kunt zitten. Zodra u daar trek in heeft, mag u eten en drinken. 

De dag na de operatie wordt de katheter uit de blaas gehaald. Nadat u heeft geplast, wordt met een echoapparaat gekeken of u de blaas wel goed heeft leeg geplast. Als u voldoende drinkt en uw bloedgehalte goed is, wordt ook het infuus uit uw arm verwijderd. De tweede dag na de operatie kunt u in principe naar huis. 

Mogelijke complicaties 

Geen enkele ingreep is vrij van complicaties. Hoewel zeldzaam bij deze ingreep willen we er toch een aantal noemen. De ingreep kan leiden tot:

 • een nabloeding of infectie;
 • beschadiging van de darmen of blaas;
 • littekenbreuk door de wondjes.

Soms kiezen we tijdens de ingreep toch voor een open buikoperatie, omdat er bijvoorbeeld een complicatie ontstaat die niet via een kijkoperatie kan worden opgelost of omdat de operatie technisch niet lukt. 

Adviezen voor thuis 

Thuis aangekomen moet u het 4 tot 6 weken rustig aan doen. Auto rijden mag, maar fietsen, sporten, zwaar werk verrichten of gemeenschap hebben niet. Vermoeidheidsklachten kunnen lang aanhouden, maar zijn normaal. Bij de nacontrole, normaal gesproken 6 tot 8 weken na de ingreep, wordt het resultaat middels vaginaal onderzoek door de gynaecoloog beoordeeld. Als er geen bijzonderheden zijn, mag u al uw dagelijkse activiteiten weer oppakken.

Als er in de tussentijd bijzonderheden zijn, neemt u contact op met de polikliniek via telefoonnummer 088 – 005 7740. 

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: