Open provocatietest
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na de behandeling

Voor ontslag geeft de arts u informatie over wat u moet doen als uw kind thuis klachten krijgt. De dag na de provocatie wordt u gebeld door de verpleegkundige om na te gaan of er nog klachten zijn geweest.

Als uw kind op de dag van de test en de dag na de test geen klachten heeft gehad (negatieve uitslag van de provocatietest), gaat uw kind het voedingsmiddel thuis weer eten. Zie hiervoor de folder Thuisintroductie na negatieve provocatietest.

Als uw kind wel allergische klachten heeft gekregen (positieve uitslag van de provocatietest), is het advies om dit voedingsmiddel te blijven vermijden.

Telefonisch consult met de kinderarts

Binnen enkele weken na de test belt uw arts u om de provocatie nog eens na te bespreken. Ook beantwoordt de arts uw verdere vragen en bespreekt u samen verdere plannen.

Bij een negatieve uitslag gaat de arts in dit gesprek ook na of de thuisintroductie is gelukt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: