Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Open provocatietest

Uw kind heeft mogelijk een voedselallergie. Kinderen met een voedselallergie krijgen klachten als ze het voedingsmiddel eten of drinken waar ze allergisch voor zijn. De klachten verdwijnen als ze het voedingsmiddel vermijden. Om te onderzoeken of er sprake is van een voedselallergie, krijgt uw kind een provocatietest. We beoordelen daarmee of en hoe uw kind op het voedingsmiddel reageert.

De behandeling

Voor de provocatietest wordt uw kind een dag opgenomen op de dagbehandeling Kinderen en Jongeren van Rijnstate.

Vóór de test kijkt de arts uw kind na. Als uw kind in een goede conditie is, begint daarna de test.

De provocatietest bestaat uit een aantal stappen. Bij elke stap krijgt uw kind een beetje meer van het voedingsmiddel. Tussen de verschillende stappen zit ongeveer een half uur. Tijdens en na het geven van de testvoeding houden we nauwkeurig bij of uw kind klachten krijgt. Na de laatste stap wordt uw kind nog enkele uren geobserveerd op de dagbehandeling Kinderen en Jongeren. Mocht uw kind tijdens de provocatietest klachten krijgen, meld dit dan meteen. Niet alle klachten komen door een allergische reactie. Afhankelijk van het soort klachten geven we de volgende stap, herhalen we een stap of stoppen we de provocatietest. Als er een allergische reactie ontstaat, dan krijgt uw kind medicijnen om de reactie te stoppen.

Waarom in het ziekenhuis?

Reacties op voeding kunnen heel wisselend zijn. Het is belangrijk dat we kunnen zien of er een reactie ontstaat, en zo ja, wat voor reactie. Meestal is de reactie mild, soms is de reactie ernstiger. Als de arts constateert dat het een allergische reactie is, wordt uw kind hiervoor behandeld met medicijnen. Deze medicijnen kunnen we direct geven op de dagbehandeling Kinderen en Jongeren. Soms moet uw kind een paar uur langer blijven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: