Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Oorsuizen

Wat is oorsuizen?

Onder oorsuizen, ook wel Tinnitus genoemd, verstaat men het horen van geluiden die niet van buitenaf komen. Soms is het oorsuizen continue aanwezig en zo hinderlijk dat men in de dagelijkse bezigheden belemmerd wordt. In ongeveer vijf procent van de gevallen zijn lichaamsgeluiden de oorzaak van het oorsuizen. In de meeste gevallen is er echter geen geluidsbron die het oorsuizen veroorzaakt.

Oorsuizen kan ook bij gezonde personen zonder aanwijsbare oorzaak spontaan en kortdurend optreden. Daarnaast is het een algemeen verschijnsel dat het bij verschillende ziekten en afwijkingen kan optreden. In veel gevallen wordt geen oorzaak gevonden.

Als oorsuizen een begeleidend verschijnsel is zal het kunnen verdwijnen als de oorzaak of de onderliggende ziekte behandeld is. Het oorsuizen blijft vaak bestaan bij bijvoorbeeld lawaaibeschadiging en na behandeling van een te hoge bloeddruk. Er bestaat geen geneesmiddel dat hinderlijk oorsuizen geneest.

Als blijkt dat het oorsuizen onschuldig is, moet u leren hoe u hiermee om kunt gaan. Omdat oorsuizen nooit de hele dag maximaal aanwezig is, moet worden nagegaan welke factoren een gunstige uitwerking hebben. Soms kan de toename van het oorsuizen een uiting zijn van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, maar ook van (kleine) psychische spanningen. Verder moet u leren hoe u de momenten met suizen het beste kunt negeren of hoe deze overstemd kunnen worden. Bij ouderdomsslechthorendheid kan bij het voeren van een gesprek een hoortoestel van nut zijn.

Behandeling

De methode die het meest effect lijkt te hebben, is het oorsuizen met een hoortoestel te maskeren. Het hoortoestel overstemt de natuurlijke geluiden van buitenaf. Ook is het mogelijk dat het toestel zelf een zacht geluid produceert dat het oorsuizen overstemt. Het verwijderen van het binnenoor blijkt weinig te helpen.

Meer informatie

Meer informatie over oorsuizen is te vinden op de landelijke website van de KNO-vereniging.

Onze specialismen

voor deze aandoening
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: