Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ondersteunende zorg bij kanker

Kanker is ingrijpend voor u en uw omgeving. Behalve lichamelijke klachten kunt u vragen of problemen ervaren op emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Bij veel behandeltrajecten voor kanker zijn in Rijnstate gespecialiseerde verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten betrokken, zoals de mammacare-verpleegkundige, de GIO-verpleegkundige, de long-oncologieverpleegkundige en de oncologieverpleegkundigen van de oncologische dagbehandelingen of het Oncologisch Centrum.
Zij geven u niet alleen informatie over de behandeling die u krijgt en de lichamelijke aspecten die daar bij horen. Ze besteden ook aandacht aan de emotionele, sociale of spirituele kanten die uw ziekte of behandeling met zich mee kunnen brengen. De verpleegkundig specialist combineert deze verpleegkundige taken met medische kennis en neemt vaak een deel van de taken van de arts over. 

Ondersteunende zorg 

Bij uw medische behandeling kunt u ook ondersteuning krijgen door een maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist, fysiotherapeut of medisch ethicus. Deze hulpverleners in het ziekenhuis werken samen met de medisch specialisten en verpleegkundig specialisten.
Ook kunnen wij u doorverwijzen naar betrouwbare instanties of ondersteunende zorgverleners buiten Rijnstate. Het spreekuur Integrative Medicine van Rijnstate biedt u de gelegenheid hierover advies in te winnen.

Voor wie is het? 

Ondersteunende zorg is beschikbaar voor alle patiënten van het Oncologisch Centrum.

Hoe komt u in aanmerking?

Uw arts of verpleegkundig specialist kan u de ondersteunende zorg aanraden. Daarnaast kunt u zelf informeren bij uw arts, uw verpleegkundig specialist of uw zorgcoördinator.

Wat kost het? 

Wij bieden u ondersteunende zorg in het ziekenhuis aan of u krijgt een doorverwijzing naar een instelling of zorgverlener buiten het ziekenhuis. Meestal krijgt u deze behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Er zijn wel een aantal instellingen buiten Rijnstate die soms om een eigen bijdrage vragen. 

Wij bieden in Rijnstate deze ondersteunende zorg aan: 

  • psychosociale begeleiding
  • voeding
  • beweging
  • pijnbestrijding
  • spreekuur Integrative Medicine
  • palliatieve zorg 
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: