Aandoening, behandeling en onderzoek
Man spiegel oligodontie

Oligodontie

Wat is oligodontie

Oligodontie is het ontbreken van tanden of kiezen, omdat ze niet zijn aangelegd. Het betreft een aangeboren afwijking. De gevolgen van de aandoening zijn afhankelijk van de plaats waar u een tand of kies mist en het aantal tanden of kiezen dat ontbreekt. Eén ontbrekende voortand kan erg vervelend zijn, terwijl een ontbrekende kies achterin nauwelijks hoeft op te vallen.

Meerdere ontbrekende tanden en kiezen

Als er meerdere tanden en kiezen ontbreken, sluit het gebit vaak niet goed op elkaar aan. Dat geeft problemen, bijvoorbeeld bij het kauwen. Ook staan dan de wel aangelegde tanden en kiezen vaak niet op de goede plek, zijn ze niet niet goed doorgebroken of heel erg klein. Ook dat kan problemen geven.

Risicogroepen

In principe kan iedereen geboren worden met deze aandoening. Naast een genetische component lijken ook omgevingsfactoren zoals medicijnen invloed te hebben op de ontwikkeling van oligodontie. Verder komt oligodontie voor bij vele syndromen, bijvoorbeeld bij ectodermale dysplasie.

Preventie

Oligodontie betreft een aangeboren afwijking die helaas niet te voorkomen is.

Behandeling

Het doel van de behandeling is om een zo compleet mogelijk gebit te maken dat er ‘normaal’ uitziet en waarmee u goed kunt kauwen. Hoe dat doel kan worden bereikt (en hoe goed) is afhankelijk van uw situatie.

Kunsttanden

De ontbrekende tanden en kiezen worden vaak vervangen door kunsttanden. Hierbij kunt u denken implantaten, bruggen of (heel zelden) uitneembare voorzieningen. Vaak is het nodig om eerst de stand van de aanwezige tanden en kiezen aan te passen. Dit gebeurt met een beugel.

Interessante links

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: