Uretero Renoscopie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Het onderzoek

U ligt op uw rug met opgetrokken benen. Via de plasbuis brengt de uroloog het kijkertje in de blaas en vervolgens in de afvoerbuis van de nier. Dan bekijkt de uroloog of er een steen, een tumor (poliep) of een litteken aanwezig is.

Als er een steen aanwezig is, zal de uroloog proberen deze met een laser in stukjes te trillen en zoveel mogelijk te verwijderen. Van een afwijking wordt soms een biopt (klein stukje weefsel) genomen. De patholoog-anatoom (PA) onderzoekt dit weefsel op afwijkende cellen: PA-onderzoek. Aan het einde van de behandeling wordt meestal een blaaskatheter aangebracht om de urine af te voeren. Ook wordt een ureterkatheter aangebracht. Dat is een inwendige katheter van de nier naar de blaas, die uitmondt in de blaaskatheter.

Ureterorenoscopie
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: