Percutane niersteenverwijdering
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Mogelijke complicaties

Elke operatie brengt het risico op complicaties met zich mee. Meestal verloopt deze operatie zonder problemen. De meest voorkomende complicaties zijn: 

  • Wondinfectie.
  • Nabloeding, dit kan het nodig maken dat u opnieuw geopereerd moet worden.
  • Trombose (een bloedstolsel in de aderen). Om dit tegen te gaan, krijgt u na de operatie antistollingsmedicatie en moet u vrij snel na de operatie weer in beweging komen (als dat voor u mogelijk is).
  • Soms lukt het niet om via deze operatie de niersteen te bereiken of te verwijderen. Tijdens uw polikliniekbezoek wordt dan besproken welke andere ingreep er gedaan kan worden.
  • Bij het aanprikken van de nier en het inbrengen van de kijkbuis komt het soms voor dat andere weefsels geraakt worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld een bloeding ontstaan. In een enkel geval is alsnog een open operatie nodig, dus via een snee in de huid.
  • Doordat er een kanaal wordt gemaakt van de nier tot buiten het lichaam, bestaat de kans op urineweginfectie. Om infectie te voorkomen, krijgt u tijdens de operatie antibiotica.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: