Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Neustrauma

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om u vanwege neusklachten nader te laten onderzoeken door een KNO-arts. Hier vindt u meer informatie over de gevolgen van een ongeluk met de neus, zodat u zich kunt voorbereiden op het gesprek met de KNO-arts of naderhand alles nog eens rustig kunt nalezen.

Ontstaan van een neustrauma 

Er is sprake van een neustrauma als uw neus bij een (onge)val, slag of stoot is beschadigd. Dit kan aan zowel de buiten- en/of aan de binnenkant zijn. Soms is de beschadiging aan de buitenkant te zien of te merken, doordat er een zwelling ontstaat of omdat uw neus scheef staat. In andere gevallen ziet of merkt u niets.

Een val of slag op de neus gaat dikwijls gepaard met een neusbloeding. Door de bloedvlekken op uw kleding lijken enkele bloeddruppels heel ernstig. Vaak valt het allemaal erg mee. Wel zwelt de neus al snel flink op, ook al is de neus minimaal gekneusd.

De neus is in principe erg gevoelig, maar met name het slijmvlies in de neus is kwetsbaar. Naast de schrik door het zien van bloed is natuurlijk ook de pijn erg onaangenaam. De neus is zeer gevoelig voor pijnprikkels. Als u na een neustrauma een scheve of dichtzittende neus lijkt te hebben, verwijst uw huisarts u voor de zekerheid naar de KNO-arts. Die kan beoordelen hoe ernstig de neusaandoening is en kan u adviseren wat u hieraan kunt doen.

Wat u kunt verwachten 

Als de KNO-arts u onderzoekt, is dit met name bedoeld om te kijken in welke mate uw neus is beschadigd. Daarbij bekijkt hij uw neus niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Als uw neus van binnen is geblokkeerd, bijvoorbeeld door een zwelling of bloeding, moet de arts dit weten. Een zwelling aan de binnenkant veroorzaakt al snel een neusverstopping.

Uw neus kan ook aan de zijkanten (buitenkant) opzwellen. Het is direct na de val moeilijk te beoordelen of, en zo ja, wat er beschadigd kan zijn. Door de zwelling is vaak ook niet goed te zien of de neus scheef staat. Of de neus wel of niet scheef staat en gebroken is, is pas later goed te beoordelen als de zwelling weg is.
Meestal blijkt na een aantal dagen dat de beschadiging meevalt en dat de neus na het slinken van de zwelling weer recht komt te staan. Als de neus is gebroken, kan de KNO-arts de neus binnen een week na de val rechtzetten. Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving op de polikliniek KNO.

Wat u zelf kunt doen

Als u zich heeft bezeerd en een bloedneus heeft, kunt u het beste meteen het volgende doen: 

  1. Blijf rustig en ga zitten.
  2. Buig het hoofd licht voorover, niet achterover, zoals veel mensen denken!
  3. Druk uw neus voorzichtig dicht.

Een washandje met koud water helpt de zwelling in eerste instantie tegen te gaan en de pijn te verminderen. Snuit voorzichtig eenmaal uw neus. Gebruik hierbij een grotere zakdoek, maar het liefst een (oude) hand- of theedoek. Het snuiten verwijdert slijm en bloed uit het gebied van de bloeding. Dit kan even vies of vervelend zijn. Hierna moet u gedurende minimaal tien minuten uw neus dichtknijpen, dus zonder uw neus weer open te houden! Volg onderstaande instructies voor deze dichtknijpmethode:

  1. Ga in een licht voorovergebogen houding zitten, zodat u bloed dat de neus-/keelholte inloopt makkelijk kunt uitspugen.
  2. Knijp vervolgens de bloedende neushelft op de neusvleugel, net onder het neusbeen, met lichte druk gedurende tien minuten dicht. Let goed op de tijd, want vaak houden mensen hun neus te kort dicht.
  3. Als dit is gelukt, moet u uw neus in ieder geval twee dagen met rust laten. Dus niet snuiten of peuteren!

Als u deze instructies heeft gevolgd, is de neusbloeding meestal gestopt. Is dit niet het geval, dan herhaalt u ze.

Als de bloeding is gestopt, is het verstandig om niet direct inspanningen te leveren, warme dingen te eten of te drinken, een warme douche of bad te nemen of de zon in te gaan. Als u na enkele dagen steeds moeilijker door uw neus kunt ademhalen, (meer) pijn in de neus heeft en eventueel koorts krijgt (langer dan 24 uur 38°C of meer dan 38,5°C), neemt u contact op met uw (huis)arts.

Vragen 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, schrijft u deze dan op of vraag iemand met u mee te gaan naar het gesprek met de KNO-arts. Deze beantwoordt graag uw vragen over uw reuk- en neusklachten en de behandeling ervan.

Telefoonnummers 

Polikliniek KNO Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7780
Polikliniek KNO Rijnstate Elst: 088 - 005 5226
Polikliniek KNO Rijnstate Zevenaar: 088 - 005 9530

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: