Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Neuropsychologisch onderzoek (volwassenen)

U krijgt binnenkort een neuropsychologisch onderzoek. Uw arts heeft u hiervoor doorgestuurd naar de afdeling Medische Psychologie. Hier leest u meer over dit onderzoek. 

Wat is neuropsychologie? 

De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen de werking van de hersenen en hoe iemand functioneert in het dagelijkse leven. Hoe u functioneert kan veranderen na een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld door hersenletsel) of een hersenaandoening (bijvoorbeeld dementie). 

Wat is een neuropsychologisch onderzoek? 

In een neuropsychologisch onderzoek onderzoeken we hoe het gaat met bijvoorbeeld uw geheugen, concentratievermogen, taalvaardigheid, en hoe goed u dingen kunt plannen en organiseren.

Het onderzoek bestaat uit twee delen: 

 • een gesprek
 • tests en vragenlijsten

Het gesprek 
Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Om een goed beeld te krijgen, vragen wij u om uw partner of familielid of iemand die u goed kent mee te nemen naar het gesprek.
We bespreken met u en uw naaste welke klachten en veranderingen u bij uzelf merkt. Ook bespreken we wat uw naaste hiervan merkt. Denk bijvoorbeeld aan klachten zoals: 

 • vergeetachtigheid
 • concentratieproblemen
 • veranderingen in emoties en gedrag.

We gaan na of er bij uw gewone dagelijkse bezigheden of op uw werk dingen zijn die niet meer zo makkelijk gaan als u gewend was.

Tests en vragenlijsten 
Na het gesprek krijgt u tests en soms ook vragenlijsten. Een psychodiagnostisch medewerker neemt de tests en/of vragenlijsten bij u af. Dit duurt anderhalf tot drie uur. Het is niet de bedoeling dat uw naaste hierbij aanwezig is.

U kunt de tests doen op dezelfde dag als het gesprek of op een andere dag plaatsvinden. Zo nodig krijgt u de tests in twee aparte afspraken.
In de tests onderzoeken we diverse functies van uw hersenen, zoals: 

 • geheugen
 • concentratie
 • werktempo
 • waarneming
 • taal
 • ruimtelijk inzicht en planning

Soms krijgt u ook vragenlijsten, bijvoorbeeld over uw stemming of over uw persoonlijkheid.

Voor het onderzoek hoeft u zich niet speciaal voor te bereiden. Wel is het verstandig om uitgerust te zijn en om eventuele hulpmiddelen mee te nemen, zoals een leesbril of hoorapparaat.

Hoe krijgt u de uitslag van het onderzoek? 
De psycholoog beoordeelt de onderzoeksresultaten en brengt schriftelijk verslag uit aan de arts die u doorgestuurd heeft. De psycholoog of uw eigen arts bespreekt de uitslag met u. Dit is afhankelijk van wat u heeft afgesproken.

Ziekte en verhindering 
Als u door ziekte of een andere reden niet naar de afspraak kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Medische Psychologie.

Beroepsgeheim 

De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. We werken in het ziekenhuis met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Met uw toestemming wordt de vertrouwelijke informatie in dit dossier opgenomen. Wij geven andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis (zoals de huisarts) alleen informatie met uw toestemming.

Met uw toestemming kunnen gegevens (nadat deze anoniem gemaakt zijn) gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Als u een kopie van de rapportage wenst te ontvangen, kunt u dit overleggen met uw behandelaar. Hij/zij kan u hier meer over vertellen.

Kwaliteitsbewaking 
De psychologen van Rijnstate zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van psychologen (NIP, zie www.psynip.nl) en vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg, www.bigregister.nl).

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan beantwoordt de psycholoog deze graag tijdens het gesprek. Of neem gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Medische Psychologie.

Telefoonnummers 
Afdeling Medische Psychologie:
Rijnstate Arnhem 088 - 005 7761
Rijnstate Zevenaar 088 - 005 9544

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: