Neuro-endocriene tumoren (NET)

De behandeling van een NET is afhankelijk van de plek in uw lichaam, de graad van uw ziekte en of de ziekte zich al heeft uitgezaaid naar andere organen. 

Operatie

Als de ziekte niet is uitgezaaid en zich beperkt tot 1 plek in het lichaam, proberen we meestal  de tumor operatief te verwijderen. Genezing is dan mogelijk .

Soms wordt een operatie ook uitgevoerd om klachten, zoals een verstopping van de darm door de tumor, te voorkomen of behandelen.

Endoscopie

Kleine NET in het maag-darmkanaal kunnen soms verwijderd worden door een kijkonderzoek (endoscopie).

Medicijnen

Als er bij u uitzaaiingen zijn ontdekt of als de tumor niet verwijderd kan worden, wordt meestal gekozen voor een behandeling met medicijnen.
In veel gevallen start u dan meteen met een zogenoemd 'somatostatine analoog'. Dit krijgt u toegediend via een injectie. Voorbeelden hiervan zijn octreotide, sandostatine LAR of lanreotide. Dit zijn stoffen die zich binden aan eiwitten (de somatostatine-receptoren) op de NET-cellen. Het doel hiervan is tweeledig:

  • Remmen van de hormoonproductie en daarmee vermindering van de klachten van een NET
  • Remmen van de groei van de NET

Als volgende stap in de behandeling kunt u soms ook kiezen voor doelgerichte therapie zoals everolimus of sunitinib.

Bij een NET wordt meestal geen chemotherapie gegeven. Bij een NEC is chemotherapie vaak wel de eerste keuze van behandeling.

PRRT

PRRT is de afkorting van Peptide Receptor Radionuclide Therapie. Hierbij krijgt u via een infuus een radioactief gelabelde stof toegediend. Deze bindt aan de eiwitten op de NET-cellen, waardoor de radioactieve stof direct bij de tumorcellen terecht komt. Dit kan de tumorgroei remmen en uw klachten doen afnemen. Voor PRRT behandeling verwijzen wij u naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Lokale behandeling van uitzaaiingen

Bij uitzaaiingen in de lever wordt in sommige gevallen gekozen voor plaatselijke behandeling van deze uitzaaiingen. Dit gebeurt door embolisatie (afsluiting van een bloedvat naar de tumor via kleine plastic bolletjes) of radiofrequente ablatie (RFA, verhitting van de uitzaaiing waardoor deze afsterft).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: