Neuro-endocriene tumoren (NET)

Met een biopsie kunnen we bij u de diagnose NET vaststellen en zien om welke graad NET het gaat. Daarnaast krijgt u scans en ander onderzoek om te zien of er uitzaaiingen zijn. Afhankelijk van uw klachten, krijgt u eventueel nog nader onderzoek.

Soms wordt de tumor bij toeval ontdekt in uw maagdarmkanaal, bijvoorbeeld in de blinde darm tijdens een operatie. Met de komst van betere endoscopen vinden we steeds meer neuro-endocriene tumoren bij toeval.

Punctie/biopsie

Bij een punctie wordt er met een naald in een afwijking geprikt, en wordt weefsel afgenomen. U krijgt van tevoren een verdoving van de huid. De patholoog beoordeelt het weefsel onder de microscoop.

CT-scan

Meestal kunnen we NET goed in beeld brengen met  een CT-scan. Via een CT-scan kunnen we ook controleren of de NET niet terugkomt en of uw behandeling aanslaat.
Lees meer over CT-scan

DOTATOC-scan

Een specifiek onderzoek voor NET is de DOTATOC-scan, ofwel de PET-CT-scan met een radioactieve vloeistof (Ga-68-DOTATOC). Vooraf krijgt u een beetje van deze radioactieve vloeistof ingespoten. De NET-cellen nemen deze vloeistof in verhoogde mate op, waardoor we met de PET-scan de neuro-endocriene tumoren goed in beeld kunnen brengen.
Lees meer over een PET-/CT-onderzoek

Bloed- en urineonderzoek

Met bloedonderzoek kan de arts controleren of de NET actief is en of de behandeling aanslaat. Uw bloed wordt onderzocht op chromogranine A. Dit is een tumormarker specifiek voor NET.

Via urineonderzoek onderzoeken we of er sprake is van het carcinoïdsyndroom en of de behandeling aanslaat. Uw urine wordt onderzocht op 5-HIAA’s. Dit zijn de afbraakproducten van het hormoon serotonine. De 5-HIAA’s worden via de urine uit uw lichaam afgevoerd.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: