Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Nekpoli

Als de verwijzer, meestal de huisarts, denkt aan een nekhernia, en u heeft al enige tijd (langer dan 6 weken) pijn in een arm, dan kan het zijn dat u een afspraak krijgt op de nekpoli. Op de nekpoli heeft u een afspraak met een neuroloog of een arts die werkt onder supervisie van een neuroloog. Het eerste onderzoek bestaat uit lichamelijk onderzoek en een MRI-scan van de nek.

Na het onderzoek bespreken we de bevindingen met u en maken we een behandelplan.

Soms blijkt er geen sprake van een nekhernia of is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In dat geval kan het zijn dat er meer onderzoek nodig is.

Als de diagnose nekhernia wordt bevestigd, dan bespreken we de verschillende behandelopties met u:

  1. Een afwachtend beleid: hierbij wachten we het natuurlijk herstel af. Vaak (in 70 tot 80 procent van de gevallen) wordt de pijn vanzelf minder. Ook mogelijke uitvalsverschijnselen herstellen vaak. Daarnaast kan fysiotherapie nuttig zijn.
  2. Een behandeling via het pijnteam: als de pijn heel ernstig is en pijnstillers in pilvorm werken niet genoeg, dan kan het pijnteam een injectiebehandeling doen. Hier vindt u meer informatie over behandeling via het pijnteam.
  3. Een operatie: als de pijnklachten niet vanzelf beter worden of als de uitvalsverschijnselen toenemen, dan kan een operatie nodig zijn. Lees hier meer informatie over een operatie aan de nekwervels.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: