Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Nazorg vaatoperatie

U heeft een vaatoperatie gehad en gaat nu weer naar huis. Hier leest u specifieke aandachtspunten en leefregels omtrent de nazorg thuis. 

Ontslag uit het ziekenhuis 

 • Rijnstate verstuurt de huisartsenbrief digitaal naar uw huisarts.
 • U mag uw eigen medicijnen weer innemen, mits anders is vermeld. Recepten worden gefaxt naar uw eigen apotheek. Hier kunt u de medicijnen dan later ophalen, tenzij afgesproken is dat deze bij u thuis worden bezorgd.
 • Paracetamol wordt niet op recept verstrekt. Het is te koop bij de apotheek en drogist.
 • Als u thuiszorg krijgt, heeft de transferverpleegkundige met u afgesproken vanaf wanneer en hoe vaak u de thuiszorg kunt verwachten. De verpleegkundige van uw afdeling zorgt voor een overdrachtsformulier dat u aan de wijkverpleegkundige kunt geven.
 • Als u na ontslag fysiotherapie nodig hebt, dient u zelf een fysiotherapeut in te schakelen. U krijgt hiervoor een machtiging voor de verzekering mee van het ziekenhuis. Uw behandelend fysiotherapeut in het ziekenhuis zal zorgen voor een overdracht.

Hechtingen 

De hechtingen van de operatie moeten wel/ niet worden verwijderd. Dit gebeurt door: 

 • verpleegkundige in het ziekenhuis
 • huisarts
 • specialist bij policontrole.

Wondverzorging 

Een kleine operatiewond sluit in principe binnen 24 uur. Verband of pleisters zijn daarom in principe na ontslag niet meer nodig. Als u het prettiger vindt om de wond wel te verbinden, kunt u hiervoor een gewone pleister gebruiken. Deze zijn te koop bij de apotheek en drogist. Gebruik deze pleisters zo min mogelijk en voorkom dat ze knellen. Anders zou de bloedvoorziening verstoord kunnen raken.

Voor mensen met een open wond gelden andere richtlijnen. Deze worden (indien van toepassing) met u besproken.

Baden en douchen 

Na 48 uur mag u douchen, tenzij de arts hierover andere afspraken met u heeft gemaakt. Na het douchen moet u de wond goed droog deppen en er zo nodig een schone, droge pleister op plakken. Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden, omdat de wond daardoor kan verweken. Op de eerstvolgende controleafspraak op de polikliniek vertelt de arts u of en wanneer u weer mag baden, zwemmen of de sauna bezoeken.

Activiteiten 

 • Als u via de buik bent geopereerd mag u de eerste zes weken niet zwaar tillen, zoals kinderen, boodschappen en zware pannen.
 • U mag pas fietsen na overleg met de specialist bij het polibezoek.
 • Vermijd bij het zitten dat u uw benen over elkaar slaat. Het op de hurken zitten, met de benen over elkaar zitten (of liggen) kan de bloedvaatjes in de benen afknellen.
 • Loop regelmatig een stukje en probeer dit iedere keer wat uit te breiden. Lopen stimuleert de bloedsomloop.
 • Overleg tijdens het polibezoek met uw specialist wanneer u weer een vliegreis mag maken.

Antistollingsmiddelen 

 • Tijdens de opname hebt u antistollingsmiddelen gekregen. Deze moet u thuis blijven gebruiken tot u van de specialist daarmee mag stoppen.
 • Als gevolg van de antistollingsmiddelen kunt u sneller blauwe plekken krijgen (bijvoorbeeld als u zich stoot).
 • Uw bloed stolt langzamer dan u gewend bent. Vertel daarom bij het bezoek aan de tandarts dat u antistollingsmiddelen gebruikt. Vertel dit ook bij andere onderzoeken, behandelingen of als u gewond bent geraakt.
 • Alcohol heeft een bloedverdunnende werking, beperk daarom het alcoholgebruik.
 • Bij gebruik van Acenocoumarol wordt u geprikt door de trombosedienst. In de folder van de trombosedienst vindt u hierover meer informatie.

Herstel 

Thuis zult u nog enige tijd nodig hebben om verder te herstellen van de operatie. De eerste dagen na ontslag kunnen tegenvallen, zeker als u langere tijd opgenomen bent geweest. Dit komt omdat er thuis in de regel meer van u wordt gevraagd dan in het ziekenhuis.

Overleg met uw specialist wanneer u weer mag werken en sporten.

Problemen 

Veel voorkomende en vrijwel altijd onschuldige problemen na een operatie zijn: 

 • enige roodheid en zwelling van en rondom de operatiewond
 • lichte pijnklachten rond het operatiegebied.

Wanneer u de situatie niet vertrouwt, of u krijgt: 

 • verandering van kleur of temperatuur van de voet of been
 • toenemende pijnklachten
 • wondjes
  kunt u tot de eerste poliafspraak telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Binnen kantoortijden kunt u bellen naar de polikliniek, buiten kantoortijden naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Als uw vragen vooral liggen op het terrein van de verpleegkundige zorg, kunt u tot de eerste poliafspraak contact opnemen met de verpleegafdeling. Overige vragen kunt u tijdens de eerstvolgende poliklinische controle bespreken met de behandelend arts.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: